N News

รอง ผบก.อก.ภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามให้คำแนะนำการทำกิจกรรมจิตอาสา และติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศาลาทรงงานฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  พ.ต.อ.ดอย วงศ์พุ่ม รองผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมจิตอาสา และติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ โดยมีผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ จิตอาสา 904 จ.ปัตตานี ชุด Local CAT รับผิดชอบฟาร์มตัวอย่างฯ หน่วยกำลังรับผิดชอบพื้นที่ ตำรวจ ทหาร และสมาชิกฟาร์มโครงการจ้างงานฯ ให้การต้อนรับ

     จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจตุรัส ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี บรรยายสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ความคืบหน้าในการดูแลผลผลิต/เสริมสร้างพันธุ์ไม้-พืชผัก และเลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยวผลผลิต และแบ่งปันให้สมาชิก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีการจัดทำปฏิทินการเพาะปลูก/แจกจ่ายผลผลิต และการจำหน่าย รวมทั้งการเก็บผลผลิต และแบ่งปันแก่สถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง

     "จากการที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ข้าวหอมมะลิ 105 เริ่มเพาะปลูกในถาดเพาะ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพาะปลูกในแปลงนา เมื่อวันที่ 28 มิถนายน 2563 ระยะเก็บเกี่ยว 120 วัน ซึ่งใกล้เวลาเก็บเกี่ยว" ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวและว่า

    ส่วนการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมประทุม รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เพาะปลูกในแปลงนา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ระยะเก็บเกี่ยว 100-110 วัน ซึ่งใกล้เวลาเก็บเกี่ยวด้วยเช่นกัน นอกจากนี้จุดเด่นของฟาร์ม คือ การขยายผล ติดตาม และการพัฒนาต่อยอดของสมาชิกฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการปลูก การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยจากมูลสัตว์ ทำให้สมาชิกโครงการฯ มีความรู้ มีการพัฒนาตนเอง และสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนองนา แก่สมาชิกคนอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไปได้ 

จากนั้น คณะฯลงเยี่ยมชมติดตามฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด -19 บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

พูดคุย ซักถาม และรับทราบผลการปฏิบัติงานในการดูแลผลผลิต และการพัฒนาฟาร์มฯให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างงาน และรายได้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

พ.ต.อ.ดอย วงศ์พุ่ม รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธร ภาค 9 กล่าวว่า การมาติดตามเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างฯครั้งนี้ ในพื้นที่ 5 ฟาร์ม ได้แก่

1.ฟาร์มบ้านแป้น สายบุรี

2.ฟาร์มบ้านป่าตาเขียว ปะนาเระ

3.ฟาร์มบ้านปิยามุมัง ยะหริ่ง

4.ฟาร์มบ้านน้ำดำ หนองจิก

5.ฟาร์มบ้านลุตง แม่ลาน

     เพื่อเน้นย้ำความพร้อม และการสนับสนุน ในการเข้าช่วยเหลือ หากเกิดกรณีภัยพิบัติ ซึ่งหน่วยหลักในการดูแลฟาร์มตัวอย่างฯ ชุด Local CAT ร่วมกับกำลัง ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมให้การสนับสนุน และช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่ สนับสนุนการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างฯ และพื้นที่ข้างเคียง ขอให้มีการประสาน และติดตามอย่างใกล้ชิด

     "ขอชื่นชมในการดำเนินงานของฟาร์มฯที่มีความก้าวหน้า มีต้นทุนที่ดี และการทำงานอย่างต่อเนื่องมีการแบ่งปันผลผลิต และขยายผลต่อยอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แก่สมาชิก และขอให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานฯ ฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ เชื่อมั่นว่าจะเป็นแหล่งผลิตอาหาร สร้างงาน รายได้ และอาชีพแก่สมาชิกต่อไป " พ.ต.อ ดอย วงศ์พุ่ม กล่าวในที่สุด

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

 

ขอบคุณภาพประกอบ

ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com