G Gallery

สื่อมวลชน 5 จชต. เดินทางศึกษาดูงานที่ จ.อุดรธานี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันสุดท้าย 25 มกราคม 2562

ช่วงเช้า เยี่ยมชม "ทะเลบัวแดง" บึงหนองหานกุมภวาปี ชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทะเลบัวแดง ตั้งอยู่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อยู่ในบึงน้ำจืด บึงหนองหาน แหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำจำนวนมาก

ดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม -กุมภาพันธ์ และจะค่อยๆลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในเวลาเช้าตรู่ -เวลาประมาณ 11.00 น."เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ณ วัดบ้านเตียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี"

จากนั้น คณะสื่อมวลชน 5 จชต.เดินทางต่อไปที่โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน (ศพอ.)โดยได้รับใบอนุญาตให้มีการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 โดยมี ดร.ปรีดา ประพฤติชอบ ประธานมูลนิธิฯ/ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน

โรงเรียนสันติธรรมวิทยา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โรงเรียนวิถีอิสลามบนความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดการเรียนการสอนระดับอนุบาล จนถึงระดับประถมศึกษา โดยไม่จำกัดศาสนา นักเรียนส่วนใหญ่ 90% หรือจำนวน 260 คน ไม่ใช่นักเรียนมุสลิม และ 10% หรือ จำนวน ไม่เกิน 30 คน เป็นนักเรียนมุสลิม เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยองค์กรมุสลิม ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ อาจารย์ปฏิญญา ประพฤติชอบ รางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560

ทั้งนี้ โรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอน "วิถีอิสลามบนความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม" นักเรียนมุสลิมเรียนทั้งศาสนา และสามัญ เน้นการอยู่ร่วมกันกับศรัทธาชนในศาสนาอื่นอย่างสมานฉันท์และสันติ "อยู่ร่วมกันด้วยธรรมะ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ" เป้าหมาย พัฒนานักเรียนเก่ง เป็นคนดี รับใช้สังคม

#กิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาจชต. ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.2562 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 5 จชต.และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com