N News

จังหวัดปัตตานี โครงการตาดีกาสัมพันธ์ PERKASA ครั้งที่ 23

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ PERKASA ครั้งที่ 23 โดยมีนายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ รองนายก อบจ.ปัตตานีกล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกอบจ.ยะลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายกอบจ.สตูล หะมะ มะแซ ที่ปรึกษานายก อบจ.นราธิวาส ดร.แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี นายอดินันท์ ศรีสุพรรณพงศ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.นราธิวาส นายมนูญ ศิริธรรม ปลัด อบจ.ปัตตานี นางเครือวรรณ์ หนูชูไชย รองปลัด อบจ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมด้วย
 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ตาดีกาเป็นสถานที่สำหรับอบรมเด็กและเยาวชน มีระบบการจัดการศึกษาของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับความรู้และหลักปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงการฝึกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักศาสนา โดยทำการสอนเป็น ภาษามลายู และภาษาอาหรับ จึงเป็นเสมือนการศึกษาภาคบังคับ ที่ผู้ปกครองทุกคนต้องให้ความสำคัญ ถือเป็นหน้าที่สำคัญในการที่จะช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมุสลิมที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี ได้เข้าเรียนในตาดีกาที่มีอยู่ในชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยจะใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์หรือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามความพร้อมของชุมชน การเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่น เนื่องจากเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดวิถีชีวิตประจำวันที่แตกต่างกัน
 
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และ ผ้าคลุมศีรษะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน สามารถนำสิ่งที่ดีที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้ เข้าใจในหลักศาสนา และสามารถพัฒนาตนเองตามวิถีมุสลิมอย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายตาดีกา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างความรักความมีไมตรีต่อกัน ส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากพื้นที่อันนำมาซึ่งความปรองดองสันติสุข โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการแก้ปัญหาและลดเงื่อนไขความแตกแยกในสังคม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
 
จากนั้นร่วมมอบรางวัลแก้ผู้เข้าแข่งขันการบรรยายธรรม (ซาเราะห์) การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันอ่านบทกวี(สายัค) การแข่งขันอ่านอัลกุรอาน ณ ห้องประชุมแพนดูลา โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ จังหวัดปัตตานี
 
#ขอบคุณข้อมูลเพจ อบจ.ปัตตานี
 
เสาวณีย์ ดาโอะ
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com