N News

จ.ปัตตานี ออกคำสั่งที่(พิเศษ) 28/2564 เรื่อง งดการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ในพื้นที่เสี่ยง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายราชิต สุดพุ่ม ผวจ.ปัตตานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.ปัตตานี  ขอบคุณภาพ FB  ผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี

   อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 1 และข้อ 7(1) ของข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี โดยตวามเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ปัตตานี จึงออกคำสั่ง จ.ปัตตานี ดังนี้

1.ให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์(ฉบับที่ 5/64) ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 อย่างเคร่งครัด

2.ให้งดปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดในพื้นที่ตามผนวก ก (พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยให้ละหมาดที่บ้านภายในครอบครัว)

 

ผนวก ก พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ใน จ.ปัตตานี

1.อ.ไม้แก่น ต.ไม้แก่น (ม.1 บ.ไม้แก่น)

2.อ.ปะนาเระ ต.ปะนาเระ (ม.1 บ.ปะนาเระ)

3.อ.หนองจิก ต.ตุยง (ม.1 บ.ตุยง ม.2 บ.โคกจันทร์ ม.3 บ.โคกดีปลี ม.4 บ.ท่ายาลอ ม.6 บ.ปะกาลือสง) ต.ดอนรัก (ม.5 บ.คลองวัว) ต.บ่อทอง (ม.1บ.ควนคูหา ม.6 บ.ตลาดนัดบ่อทอง ม.7 บ.บ่อทอง) ต.บางเขา (ม.2 บ.บากง) ต.ยาบี (ม.5 บ.คู) 

4.อ.ยะหริ่ง ต.บางปู (ม.3 บ.บางปูกือลอ) ต.ยามู (ม.1 บ.กลาง ม.1 บ.หัวเลี้ยว ม.2 บ.หน้าวัง  ม.2 บ.นอกค่าย ม.3 บ.ป่าหลวง) ต.แหลมโพธิ์ ( ม.2 บ.ตะโละสมิแล) ต.ปิยามุมัง (ม.2 บ.บ่อม่วง)

5.อ.ยะรัง ต.กระโด (ม.3 บ.ปรีกี) ต.ยะรัง ( ม.3 บ.บินยาลีมอ)

6.อ.มายอ ต.มายอ (ม.2 บ.มาหยอ)

7.อ.สายบุรี ต.มะนังดาลัม (ม.1 บ.มะนังดาลัม) ต.ตะลุบัน (ชุมชน บ.ใต้) ต.ปะเสยะวอ (ม.2 บ.บน ม.4 บ.ทุ่งเค็จ) 

8.อ.เมืองปัตตานี ต.บานา (ม.3 บ.บานา ม.4 บ.กำปงตารง ม.7.บ.ปากาปันยัง ม.8 บ.ยูโย ม.9 บ.แหลมนก  ม.10 บ.กูแบอีเด๊ะ ม.11 บ.ปากาดารอ) ต.สะบารัง (ชุมชนมะกรูด ชุมชนโรงอ่าง ชุมชนจือแลบาตู ชุมชนหลังแขวง ชุมชนสะบารัง ถนนมะกรูด ชุมชนบือติงหะยีแม ชุมชนบือติงตันหยง ชุมชนยูโยด่านภาษี ชุมชนกำปง) ต.รูสะมิแล (ม.1บ.รูสะมิแล ม.5 บ.โคกสำรอง ม.6 บ.สวนสมเด็จ) ต.อาเนาะรู (ชุมชนคลองช้าง ชุมชนตลาดโต้รุ่ง ชุมชนหัวตลาด) ต.ตะลุโบะ (ม.1 บ.แบรอ ม.7 บ.ตะลุโบะ ม.8 บ.ดือราแฮ ม.9 บ.ปูโปะ) ต.จะบังติกอ (ชุมชนริมคลอง ชุมชนวังเก่า) ต.บาราเฮาะ (ม.5 บ.สะนิง)

9.อ.ทุ่งยางแเดง ต.ปากู (ม.1 บ.ปาแตปาลัส ม.5 บ.ปากู)

10.อ.โคกโพธิ์ ต.ป่าบอน (ม.2 บ.ดอนเค็ด) ต.โคกโพธิ์ (ม.3 บ.ตันธง ม.7 บ.ดอนเค็ด) ต.นาเกตุ (ม.2 บ.ชะเมา) 

11.อ.แม่ลาน ต.ป่าไร่ (ม.5 บ.วังกว้าง)

 

   การดำเนินการตามคำสั่งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรา 16 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 

หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

เรียบเรียง

 

ขอบคุณที่มา:

เพจผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com