N News

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญชวนนักเรียนที่จบม.3 เพิ่มเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน

   นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมี พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์  เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะฯ ร่วมติดตามโครงการฯด้วย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี

   ในโอกาสนี้ ว่าที่ ร.ต.ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ ในนามผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี พร้อมบรรยายภาพรวมการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯจ.ปัตตานี โดยบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ด้านนางกิติมา ศิริประธาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี กล่าวรายงานถึงความสำคัญโครงการดังกล่าว ความพร้อม ศักยภาพในการรอบรับ และหนุนเสริมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

นางกิติมา ศิริประธาน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

   จากนั้น นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวในฐานะหน่วยงานลงนามความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการฯ สู่เป้าหมายนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้รับทราบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมแนะนำนักเรียน กลุ่มศึกษาดูงาน ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

   นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง บทบาทภาคเอกชนในการสนับสนุนโครงการฯ โดยนายวรวุฒิ  นวโภคิน กรรมการผู้จัดการบริษัทดับเบิ้ลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน จากโรงเรียนในพื้นที่ จ.ปัตตานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงฝึกงาน แต่ละสาขา ได้แก่ สาขาช่างสีรถยนต์ สาขาเย็บผ้าจักรอุตสาหกรรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สาขาทำมุ้งลวดประตู หน้าต่างอะลูมิเลียม สาขาพนักงานบันทึกข้อมูล สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 

"เด็กกลุ่มนี้ที่จบการศึกษาภาคบังคับ จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว เข้าสู่ตลาดแรงงานไร้ฝีมือ ขาดทักษะอาชีพด้านการช่าง ค่าตอบแทนขั้นต่ำวันละ 300  บาท แต่ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ฯ เด็กมาฝึกทักษะด้านอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จบการฝึก เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ ค่าจ้างแรงงานจะสูงกว่าขั้นต่ำ 400-450 บาท หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน" ผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวและว่า

   เราดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ การแนะแนวอาชีพแก่โรงเรียนขยายโอกาส และมัธยมศึกษา กลางน้ำ ฝึกอบรมทักษะอาชีพ และชดเชยรายได้แก่ผู้ปกครองช่วงที่เด็กมาฝึกเข้าร่วมโครงการนี้ 4-6 เดือน เป็นเงินสนับสนุนครอบครัวของเด็กเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ จากสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ปลายน้ำ ฝึกจบจัดหางาน สำรวจตำแหน่งงานว่างรองรับให้ได้งานทำ เชื่อมั่นว่าน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะมีความมั่นคง เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ ได้ค่าจ้างที่เหมาะสม เลี้ยงชีพประจำวันได้"  ผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวในที่สุด

นางสาวนาดีลา ซง นักเรียชั้น ม.3 โรงเรียนบ.คาโต อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

   ด้านนางสาวนาดีลา ซง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ.คาโต อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกสนใจ เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวได้ สนใจช่างตัดเย็บ สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

"สนใจการตัดเย็บเสื้อผ้า เพราะว่าหลังเดือนรอมฎอนจะเป็นรายอ ทุกคนก็ต้องมีชุดใหม่ๆ รู้สึกอยากจะเรียนการเย็บ การปัก ที่บ้านมีคุณน้า ตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้ว อยากเรียนฝึกทักษะเพิ่ม เผื่อได้ช่วยคุณน้าบ้าง โครงการนี้ดีค่ะ ฟรีทุกอย่าง หาโอกาสยากมาก ถ้าเรียน ม.ปลาย ต้องจ่ายเยอะ ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มีเพียงคุณแม่ รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ชอบทำงานมากกว่าเรียนต่อ ตอนนี้ตัดสินใจแล้ว 80 % ว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้ ที่เหลืออีก 20% จะปรึกษาทางบ้านอีกครั้ง" นางสาวนาดีลา กล่าว

นายฮัยซัม หะยีหามะ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวัฒนาอิสลาม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

   เช่นเดียวกับ นายฮัยซัม หะยีหามะ นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนวัฒนาอิสลาม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกสนใจอยากมาฝึกช่างที่นี่ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ วันนี้ได้รับเชิญมา 2 คน คุณครูนำมาเข้าร่วมโครงการฯ ได้ไปชมการฝึกช่างด้านช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างเครื่องปรับอากาศ รู้สึกสนใจคิดว่าสามารถทำรายได้ได้ดี ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรนั้น คงต้องปรึกษาพ่อแม่อีกครั้ง"

"คิดวางแผนไว้ว่าจะเรียนต่อ วันนี้ได้มาชมการฝึกช่างต่างๆ รู้สึกสนใจ เป็นโครงการที่ดีมาก สนใจเรียนฟรี กินอยู่ฟรี และมีรายได้" นายฮัยซัม กล่าว

   สำหรับนักเรียนที่สนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี โทร.073-460-125 พร้อมเปิดฝึกอบรมได้ในวันที่ 19 เมษายน 2564

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com