N News

28 มีนาคม 64 กำหนดชะตาอนาคตตำบลรูสะมิแล 4 สภา ม.อ.ปัตตานี จัดเวทีประชันวิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรูสะมิแล และแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล "วิสัยทัศน์เทศบาลรูฯ สู่อนาคต"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   วันที่ 14 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี โดยมี อาจารย์จารึก สระอิส นายกสโมสรบุคคล ม.อ.ปัตตานี นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผศ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ ตัวแทนจากสภาอาจารย์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวต้อนรับ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ "เทศบาลรูฯ สู่อนาคต"

ทั้งนี้ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล ทั้ง 3 หมายเลข และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรูสะมิแล ทั้ง 3 ทีม พร้อมผู้สนับสนุน ร่วมเวทีแนะนำตนเอง และประชันวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ตำบลรูสะมิแล

 

ผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลรูสะมิแล หมายเลข 1 นายนพดล นาคแดง

"ทีมรูสะมิแลก้าวไกล พัฒนา"

 

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล หมายเลข 2 นางอนงค์ คารวนันทน์

"ทีมรักษ์รูสะมิแล"

 

ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล หมายเลข 3 นายวาริท มะแซ

"ทีมรวมใจพัฒนารูสะมิแล"

ดำเนินรายการโดย   ผศ.เอกรินทร์  ต่วนศิริ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จัดโดย สภาอาจารย์ สภาพนักงาน สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรบุคลากร ม.อ.ปัตตานี

   ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า พื้นที่ตำบลรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ และจับตามองในสนามการแข่งขันเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้น เนื่องด้วยมีความเติบโตทางประชากร และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในทุกมิติ และยังเป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นพลังสำคัญต่อการร่วมพัฒนาพื้นที่ คือ นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ การจะพัฒนาในด้านใดก็ตาม จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการขับเคลื่อนอย่างมีเป้าหมาย

   ประชาชนในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล มีความคาดหวังสูงต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ เนื่องจากห่างหายจากการมีผู้บริหารท้องถิ่นมานานอดีตผู้บริหารคนก่อนเสียชีวิตด้วยปัญหาสุขภาพ และเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านทางการเมืองไทย เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ จนเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่ และจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบัน มาถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2564 ช่วงระยะเวลาที่ว่างเว้นจากการมีผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับปัญหาที่ถูกหมักหมมมานานรอการแก้ไข เพื่อทำให้ตำบลรูสะมิแล พัฒนาได้ก้าวไกลไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่นโยบายสำคัญที่ผู้สมัครได้หาเสียงไว้ จากการสอบถามความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ท่อ คู ระบายน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัย ปรับภูมิทัศน์ ความสะอาด ถนนหนทาง ไฟฟ้า แสงสว่าง น้ำประปา ปัญหาขยะ สัตว์เลี้ยง ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การท่องเที่ยว พลังงาน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ทั้ง 3 หมายเลข ได้สะท้อนแนวทางการทำงานอย่างน่าสนใจ สุดท้ายคำตอบจึงอยู่ที่ประชาชนว่า จะเลือกตัดสินใจอย่างไรกับอนาคตบ้านของตนเอง

   เชิญชวนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. รับบัตร 2 ใบ เลือกนายกเทศมนตรี กากบาทได้เบอร์เดียว อีกใบเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลได้ไม่เกิน 6 เบอร์ ตัดสิน

อนาคตตำบลรูสะมิแล จะเดินต่อไปในทิศทางใด และใครจะได้เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าสู่สภา ร่วมแก้ปัญหาพี่น้องประชาชน

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com