N News

สมาคมเสริมสร้างสิทธิชุมชน ร่วมกับ กลุ่ม Balik Kampong จัดเวทีพัฒนาผู้ประกอบการอาหารในสถานการณ์โควิด-19 หวังสร้างอาชีพ เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

นายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ  ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวแนะนำโครงการ

   วันที่ 22 ก.พ.2564 ณ ห้องขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี  นายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ ที่ปรึษาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อยด้านอาหารและสนับสนุนการเข้าถึงอาหารคุณภาพของกลุ่มคนยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กล่าวรายงาน  โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวพบปะ พูดคุยนโยบายในการขับเคลื่อนงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนส่วนราชการ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนในเวที

   นายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ ที่ปรึษาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรายย่อยด้านอาหารฯ กล่าวว่า การจัดเวทีครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยด้านอาหารสามารถเข้าถึงแหล่งทุน วัตถุดิบ คุณภาพ ราคาเป็นธรรม และการจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตรฐาน สนับสนุนระบบการจัดการ การจำหน่ายแบบออนไลน์ ทั้งการเข้าถึงผู้บริโภค การจัดส่งแบบ home delivery และการส่งผลิตภัณฑ์แบบ Pre-Order เสริมสร้างระบบSocial SafetyNet ในพื้นที่ทำงาน ผ่านระบบ food serving กับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะที่สนใจสนับสนุนการแบ่งส่วนราคาของผลผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่กลุ่มคนยากลำบาก "อาหารปันสุข" สามารถเข้าถึงอาหารดีมีคุณภาพในรูปแบบกองทุน

นายเศรษฐ อัลยุฟรี นายกอบจ.ปัตตานี กล่าวพบปะ พูดคุยนโยบายการขับเคลื่อนงาน

นายเศรษฐ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า

   การขับเคลื่อนแผนงานและการตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่เป็นส่วนที่สำคัญ เสนอแนะว่า การผลิตอาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวปัตตานี เป็นเรื่องที่สำคัญ การคิดนวัตกรรม การบริการ และใช้ทรัพยากรที่มีอย่างรู้ค่าและบูรณาด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆก็จะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

"สร้างความสมดุลระหว่างผู้ซื้อ demand (ความต้องการซื้อ) และ supply (ความต้องการขาย) สำรวจเครือข่าย รายได้ของประชาชนมีศักยภาพมากแค่ไหน เราต้องคิดวางแผนตั้งแต่ต้นน้ำ คิดรูปแบบ การพัฒนา กลางน้ำ คือ ขายอาหาร และปลายน้ำ คือ การบริการ หาวิธีต่างๆ สร้างผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น เปิดร้านค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การมีเครือข่ายฯ ช่วยกันทำงาน สอดรับกับบริบทพื้นที่ เชื่อว่า จะสามารถทำได้ ช่วยกันประชาสัมพันธ์สินค้าของพื้นที่" นายกอบจ.ปัตตานี กล่าว

นายมูฮัมหมัด เจ๊ะดอเล๊าะ นักวิจัยโครงการฯ

   นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลด้านงานวิจัย โดย นายมูฮัมหมัด เจ๊ะดอเล๊าะ นักวิจัยโครงการฯ นำเสนองานวิจัย "โควิด-19 ผลกระทบต่อแรงงานที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซียและครอบครัว"

จากนั้นเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ การปรับตัวภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดย

นายมูฮาหมัด ดูมีแด อดีตหนุ่มนายธนาคาร ที่ผันตีวเองมาเป็นนักธุรกิจเครือข่ายร้านอาหาร Bagus ที่มีกิจการร้านอาหารชาบูฮาลาลเจ้าแรก เปิดขายในห้างโลตัส นาม bagushi  และปัจจุบันกำลังเป็นกระแสการบริโภคอาหารอินเดีย ชื่อร้าน "diggin cafe' and library

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้ประกอบธุรกิจ

นายอนาวิน เปาซู อดีตหัวหน้าฝ่ายโรงแรมดังปัตตานี ที่ผันตัวเองออกมาทำ start up ฟาร์มแพะที่ผลิตนมแพะและส่งให้ตามร้านอาหารชื่อดังและร้านอาหารทั่วไป

คุณฟาร์ดี หะยีอาลี เซฟอาหารตะวันตกจากประเทศแคนาดา กลับมาเปิดร้านอาการ fusion food ที่ผสมผสานวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นกับอาหารตะวันตก ในรูปแบบเฉพาะ ปัจจุบัน ร้านมีสองสาขา (นราธิวาสและยะลา) ชื่อร้าน D'lish

นายมันโซร์ สาและ นักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม ที่สนใจการเกษตรและผู้จัดรายการวิทยุภาคประชาชน jandela masyarakat

นางสาวเจะรอสนะ เบญสะอุดี ตัวแทนผู้หญิงรุ่นใหม่ที่เคยทำงานราชการ ผันตัวเองมาทำงาน freelance ประกอบธุรกิจที่หลากหลายทางออนไลน์ ในนามแบรนด์ mari rose 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีได้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ อ.หนองจิก อ.เมืองปัตตานี อ.ยะหริ่ง ซึ่งเป็นแรงงานกลับจากมาเลเซียได้รับผลกระทบด้านสถานการณ์โควิด-19 เข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุนโครงการโดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคส่วนต่างๆ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน แนวทางการส่งเสริม และขับเคลื่อนผู้ประกอบการรายย่อย

นายดลยา สะแลแม นายกสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชน

 

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com