N News

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พล.ร.15 เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง หวังช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้ง และอัคคีภัย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   วันที่ 4 มี.ค.64 ณ ลานหน้าศาลาสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พ.อ.มานิตย์ เผ่าพงศ์จันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 (พล.ร.15) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พล.ร.15 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง พล.ร.15 ส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี

พ.ท.พันทวี สุวอ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.15 กล่าวรายงาน

   ด้าน พ.ท.พันทวี สุวอ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.15 กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันเข้าสู่ห้วงฤดูร้อน พบว่าในหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์ด้านภัยแล้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พื้นที่ภาคใต้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว หน่วยทหารในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในขั้นต้น กองทัพบก โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน และให้หน่วยทหารในสังกัดกองทัพบก ทำพิธีเปิดโครงการ และปล่อยขบวนยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแหล่งน้ำดิบ บูรณาการความร่วมมือร่วมกับทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว"

"โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก มุ่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย ประสานการทำงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิพล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน" หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.15 กล่าว

พ.อ.มานิตย์ เผ่าพงศ์จันทร์ รองผบ.พล.ร.15/รองผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภัย พล.ร.15 ประธานในพิธี

   ด้าน พ.อ.มานิตย์ เผ่าพงศ์จันทร์ รองผู้บัญชาการพล.ร.15 /รองผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พล.ร.15 กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมให้โอวาทแก่กำพล ระบุว่า ภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทุกสถานการณ์ของภัยพิบัติ ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนสำคัญยิ่งที่หน่วยจะต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งในห้วงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าภัยแล้งเกิดขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงกระจายไปในหลายพื้นที่ แม้แต่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะเกิดปัญหาภัยแล้ง ยังเกิดสถานการณ์ขึ้น ดังนั้นทุกหน่วยต้องมีความพร้อม ร่วมมือร่วมใจในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โครงการ "รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งโครงการหนึ่งที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยกองทัพบก ร่วมกับ กลุ่มบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

"กองทัพบกได้สั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันเวลา ตลอดจนประสานการปฏิบัติ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บรรเทาสาธารณภัย และทุกภาคส่วนในพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่า กองทัพบกพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชน และเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนเสมอในทุกโอกาส" รองผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พล.ร.15 กล่าวและว่า

   วันนี้กองพลทหารราบที่ 15 ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก ให้ดำเนินการปฏิบัติ โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ในขณะนี้ ทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบความเดือนร้อน และได้ให้ความช่วยเหลือบ้างแล้ว วันนี้เป็นการเตรียมความพร้อม กองทัพบก และหน่วยงานราชการในพื้นที จัดโครงการฯ นี้ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ ตามปณิธานที่ว่า "เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน" รองผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย พล.ร.15 กล่าวให้สัมภาษณ์

   จากนั้นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง พล.ร.15 ชมการสาธิตการเผชิญสถานการณ์ กรณีเกิดอัคคีภัย โดย เจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลตำบลบ่อทอง ประธานในพิธีพบปะให้กำลังใจกำลังพล และทำพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะเพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยที่ประสบภัยแล้งต่อไป

ชมการสาธิตการเผชิญสถานการณ์ กรณีเกิดอัคคีภัย โดยเจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลตำบลบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

 

Copyright by PSU Radio Pattani

 

 

 

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com