N News

ศปพร.ร่วมกับ คณะทำงานฯที่ 2 ปัตตานี และคณะทำงานฯที่ 4 สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการพระราชดำริ รุ่นที่ 1หวังให้เยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินชีวิตตามรอยพระราชดำริ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   วันที่ 20 ก.พ.2564 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯบ.น้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการพระราชดำริ รุ่นที่ 1 โดยมี ร.ต.อาวุธ ลิสวัสดิ์ นายทหารกิจการพลเรือน คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ คณะที่ 2 จ.ปัตตานี ในฐานะผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่ สืบสานโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1กล่าวรายงาน

   วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และพระราชกรณีกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ จชต.มุ่งจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อขยายผลการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวาง และเห็นผลเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี และนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านนากัน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน 79 คน ชุดครูปกครอง โดยมี ร.ท.อุดร พุทธเษม ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ หัวหน้าชุดครูปกครอง วิทยากรอบรมจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปัตตานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46

  เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง รับฟังการบรรยายเรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย อุดมการณ์ความรักชาติ โครงการแกล้งดิน โครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ.2564

   พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในครั้งนี้ หลักสำคัญ คือ การสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลัก เป็นที่ยึดเหนี่ยว กิจกรรม 2 วันที่จัด มีเรื่องที่ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสำคัญของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะทำให้เราเห็นคุณค่าของสถาบันที่สำคัญ และพื้นที่ที่มาจัดกิจกรรมเป็นพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานแก่คนไทย ให้เป็นที่ทำกิน เรียนรู้ประวัติความเป็นมา เราได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ  มีความสัมพันธ์ แม้เวลาอันสั้น แต่เชื่อว่าเยาวชนจากปัตตานี และสงขลา ได้สัมพันธ์กัน เจ้าหน้าที่ชุดครูอยู่กับเรา ด้วย 2 วัน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ขอให้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ฝากทางอาจารย์ และวิทยากรด้วยว่า ทุกกิจกรรม ขอให้สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชัดเจน เพื่อเยาวชนจะได้เข้าใจ ไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เท่านั้นแต่รวมถึงการดำเนินชีวิตของตนเองด้วย

"ขอให้น้องๆเยาวชน เข้าใจ ศึกษา เรียนรู้ไป จะมีความเข้าใจมากขึ้น หลักสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพอประมาณ การมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความรู้ ใช้ความรู้ เป็นเครื่องมือพัฒนา รวมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา ขอให้จำว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรู แต่ขอให้นำไปปฏิบัติจริงด้วย" ผอ.ศปพร.กล่าว

                                                                                                                                                   ขอบคุณภาพกิจกรรม:

 

เครดิตภาพ: ส.ท.หญิง มนสรัณ เกษตรสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศปพร.

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com