N News

คปต.สน. จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ สร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ จชต. 29-30 ม.ค.64

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนของรัฐบาลเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี พล.ท.อรุณ อิ่มสมบัติ หัวหน้าสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนงานบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2564 ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ รับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประธานเปิดการสัมมนา

   พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงและพัฒนา งานสร้างความเข้าใจเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลให้ความสำคัญ กำหนดให้เป็น 1 ใน 6 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล คือ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

"สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญมากต่อประเทศ และโลก สิ่งที่เราได้เห็นที่ผ่านมา การทำงานของภาครัฐ บางครั้งไม่ทั่วถึง พลาดพลั้ง คลาดเคลื่อน ได้อาศัยสื่อออนไลน์ช่วยทำให้ผู้คนหันมาสนใจในเรื่องที่ถูกละเลยไป ทุกท่านมีบทบาทสำคัญ เข้าใจบทบาทตนเอง สิ่งที่นำเสนอบริสุทธิ์ใจ ไม่ยืนข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไป ทำให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้อง" พล.อ.จำลอง กล่าว

พล.ท.อรุณ อิ่มสมบัติ  หัวหน้า สนง.คปต.สน.  กล่าวรายงาน

   การสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ

   ผู้ผลิตสื่อออนไลน์ โดยมี วิทยากรถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ หัวข้อ "บทบาทภารกิจกลุ่มงานเสริมสร้างความมือ" โดย พ.อ.นรินทร์พร ขุมนาค อาจารย์หัวหน้ากองยุทธวิธี โรงเรียนการกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ช่วยราชการ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (กลุ่มภารกิจงานเสริมสร้างความเข้าใจและร่วมมือ) คปต.สน. การบรรยายพิเศษ เรื่อง " การผลิตเนื้อหาสื่อออนไลน์ โดยใช้บริบททางสังคมเชิงบวก" โดย นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ คอลัมนิสต์ นสพ.สยามรัฐรายวัน นักเขียนอิสระ รางวัลยอดเยี่ยม "คน ค้น คน" ประจำปี 2547 บรรยายพิเศษ เรื่อง "อิทธิพลของสื่อออนไลน์ในพื้นที่ จชต." โดย นายรพี มามะ อุปนายกบริหารสื่อมวลชน จชต. และประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต. และ การเสวนา เรื่อง "ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับสื่อทางเลือก" โดย ตัวแทนสื่อมวลชนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ผลิตสื่อออนไลน์ (ภาคประชาชน) ร่วมสะท้อนมุมมอง

พ.อ.นรินทร์พร ขุมนาค

นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

นายรพี มามะ

เสวนา " ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับสื่อทางเลือก" โดย สื่อมวลชนภาครัฐ ภาคเอกชน  และผู้ผลิตสื่อออนไลน์ (ภาคประชาชน)

 

ขอบคุณภาพ

สนง.คปต.สน.

 

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

เรียบเรียง

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com