N News

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 4 ภาษา รอบแรก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

    วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.วรรณกร  ลิขิตปัญญโชติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวต้อนรับคณะ ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุทรพจน์ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย มลายูกลาง อาหรับ ภาษาอังกฤษ รอบแรก ในหัวข้อ "การสร้างความเป็นธรรม ด้วยกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ครูในโรงเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มีโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันใน 4 ภาษา จำนวนหลายโรงเรียน

ดร.วรรณกร ลิขิตปัญญโชติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี กล่าวต้อนรับ

จากนั้น เป็นการแนะนำกรรมการผู้ทรงวุฒิ แต่ละภาษา แนะนำหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน ทำการแข่งขันแต่ละภาษา และประกาศผลในรอบแรก  โดยกรรมการแต่ละภาษาให้ข้อแนะนำ เพื่อการแข่งขันในรอบตัดสิน วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ต่อไป

ภาพ:

การประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย

ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี (รอบแรก)

 

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com