N News

จ ปัตตานี รณรงค์ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 และสรุปผลการดำเนินงานช่วงรณรงค์ 7 วัน "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

    เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณเวที หน้าสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2562 และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีนายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปัตตานี กล่าวรายงาน

 

    พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมในพิธี

                                                                               

    ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันเกิดธรณีพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศ ก่อให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ และการจัดการจราจร จะต้องทุ่มเทความเสียสละเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ และจิตอาสาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 

จากนั้น ประธานในพิธี อ่านสาร

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

"คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็นป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมทั้งภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการป้องกันอุบัติภัย และยกระดับความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล โดยได้วางแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด ตลอดจนสร้างการรับรู้และปลูกฝังจิตสำนึด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อลดความเสียง และความพร้อมป้องกันภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ตลอดจนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการเตือนภัย และการเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข"

    จากนั้น ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ความพร้อมเครื่องมือช่วยลดความรุนแรง หรือ สูญเสียจากภัยพิบัติธรรมชาติ และอุบัติเหตุ

    ประธานในพิธี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามเส้นทางในเขตตัวเมืองปัตตานี เพื่อสร้างความตระหนักในการลดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

    ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี สรุปรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงรณรงค์ 7  วัน "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"  วันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนี้ จังหวัดปัตตานี เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย (เพศชาย 1 คน เพศหญิง 5 คน) ในพื้นที่อำเภอยะรัง 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย (เพศหญิง 1) อำเภอแม่ลาน 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย (เพศหญิง 1) และอำเภอสายบุรี 3 ครั้ง บาดเจ็บ 4 ราย (เพศชาย 1 คน ,เพศหญิง 3 ราย) เสียชีวิต 1ราย (เพศหญิง)

    สถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 -  2 มกราคม 2563  เกิดอุบัติเหตุ 29 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 32 ราย (เพศชาย 15 ราย เพศหญิง 17 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (เพศชาย 2 ราย เพศหญิง 1 ราย)

ภาพ/ข่าว

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com