N News

เทศบาลเมืองปัตตานี เปิดนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดินฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 และเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนรักและหวงแหน เทิดทูนศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

      วันนี้ (10 ก.ค.62) เวลา 10.30 น. ณ โซนอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี ชั้น 1 อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี โดยอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี หรือทีเคปาร์ค เปิดนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดิน ตอน "เถลิงราชย์ถวัลย์จักรีวงศ์ เอกองค์ราเชนทร์วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ โซนีนิทรรศการ ชั้น1 อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี TK park pattani โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฯ พร้อมด้วยนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวรายงาน และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วม

     นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า การจัดนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดินในครั้งนี้ ได้จัดต่อเนื่องมาจากนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดิน ตอน ปัตตานีสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี สงครามมาหาเอเซียบูรพา ซึ่งในห้วงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีงานพระราชพิธีที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยทรงเฉลิม พระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระพระสุพรรณบัฏ และมีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า "เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อนประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"


    ทั้งนี้การจัดนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดิน ตอน "เถลิงราชย์ถวัลย์จักรีวงศ์ เอกองค์ราเชนทร์วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"ของอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รักและหวงแหน เทิดทูนศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย และทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

  ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการเรื่องเล่าของแผ่นดินฯ ได้ทุกวัน ณ โซนนิทรรศการ ชั้น1 อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี หรือ TK Park Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com