N News

อบจ.ปัตตานี ร่วมกับโครงการมาดีนะตุสลาม และเครือข่ายมุสลิมะห์ เปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสตรี ในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มีสตรีมุสลิมร่วมกว่า 20,000 คน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์อิสลาม (Islamic Center) โครงการมาดีนะตุสสลาม ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ และนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน โดยมี แขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนองค์กรร่วม 11 องค์กร หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน ร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

         นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัด  สภาความร่วมมือองค์กรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ สมาคมสตรีไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี และมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ร่วมกันจัดโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งสันติ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งภายในงาน มีสตรีมุสลิม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 20,000 คน

          สำหรับรูปแบบของกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถา เวทีเสวนา บรรยายจากวิทยากรรับเชิญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การปาฐกถา หัวข้อ หัวใจแห่งสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม   การเสวนาถอดบทเรียน 13 ปี มุลตากอมุสลีมะห์ฯ  บทบาทสตรีกับการสร้างสันติภาพ  องค์กรเยาวชนกับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน  การบรรยาย หัวข้อ "ครอบครัวกับการสร้างสันติภาพ"  สันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวทางศาสนฑูตมูฮัมมัด  สตรี วิทยาศาสตร์ สันติภาพ  เยาวชนกับการสร้างสันติภาพ  วากัฟรากฐานการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน สตรีกับการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ , อิสลามกับการสร้างสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม  กิจกรรมไฮปาร์ค ในหัวข้อ "สตรีและการวากัฟสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน"  บทบาทของสตรีในสังคมพหุวัฒนธรรม  เสียงเรียกสันติภาพสู่ความดีที่ไม่สิ้นสุด  เวที Talk Show หัวข้อ "ครอบครัวกับการสร้างสังคมสันติ"  พลังอ่าน กับการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน และการแสดงอานาซีด  การจัดนิทรรศการให้ความรู้  กิจกรรมภาคสนาม นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธ โซนต่าง ๆ เช่น บูธเครื่องแต่งกายมุสลิม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และอื่น ๆ อีกมากมาย

                ทั้งนี้กิจกรรมโครงการพบวันมุสลิมะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในพื้นที่ และได้รับการตอบรับจากมุสลิมะห์ และผู้สนใจในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มุสลิมะห์ได้แสดงพลังยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพที่มั่นคง และยั่งยืน

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com