N News

มอ.ปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี ลงนาม MOU และ Kickoff ขับเคลื่อนพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ บนฐานทุนวัฒนธรรม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี จังหวัดปัตตานี คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ บนฐานทุนวัฒนธรรม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนากลไกขับเคลื่อนพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุนวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการเริ่มโครงการ (Kick-off) มี ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และเทศบาลเมืองปัตตานี โดยนายนิอันวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมลงนาม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ นอกจากนี้มีการเสวนา หัวข้อ “เมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยนายนิอันวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม นาย นิวาริษ สิเดะ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปัตตานี

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุนวัฒนธรรม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนากลไกขับเคลื่อนพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตานีสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทุนวัฒนธรรม เน้นการพัฒนากลไกความร่วมมือและการสื่อสารเพื่อการรณรงค์กิจกรรมระหว่างภาคีเครือข่าย พัฒนารูปแบบนิเวศการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนบนฐานทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลเมืองปัตตานี นำองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมในการประกอบอาชีพสำหรับประชาชน แลกเปลี่ยนสารสนเทศ สนับสนุนบุคลากร พื้นที่ และทรัพยากรในการวิจัยและการปฏิบัติงาน รวมถึงการบูรณาการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม หนุนเสริมการนำเทศบาลเมืองปัตตานีเข้าสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก

อาจเป็นรูปภาพของ แท่นบรรยาย และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ แท่นบรรยาย

ข่าว/ศูนย์สื่อสารองค์กร ม.อ.ปัตตานี

 

ภาพ/เสาวณีย์ ดาโอะ

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com