N News

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เตรียมจัดโครงการ #HUSOเพราะรัก

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เตรียมจัดโครงการ #HUSOเพราะรัก เป็นกิจกรรมตรวจวัดเพื่อประเมินสุขภาพกายใจด้วยเครื่องตรวจวัดความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด(Bio Feedback) และรับการแปลผลประเมินจากนักจิตวิทยา จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ปัตตานี ในวันที่ 29 กันยายน 2564

ผศ.ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพไหน ย่อมหลีกหนีความเครียดไม่พ้น เพราะด้วยสภาวะการแข่งขันหรือว่าการปรับตัวด้วยการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้งที่เจอความเครียดก็จะพยายามจัดการหรือหาทางออก เมื่อเรามองเพื่อนร่วมงาน และน้องๆนักศึกษาเจอความเครียดเยอะๆจะมีใครดูแล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่มากก็น้อย การทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจำกัดทั้งด้านเวลา และสถานที่ ก่อให้เกิดภาวะความเครียดสะสม การหมดไฟในการทำงาน ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบุคลากรอย่างเลี่ยงได้ยาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลบุคลากรและนักศึกษาให้มีความสุขในการทำงานจึงจะมีการจัดโครงการฯดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้อง GSB และห้อง Self Learning ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จะรับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น เฉพาะ นักศึกษาและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถสมัครได้ผ่าน https://forms.gle/wroecrb4Ca9wnPLb7 หรือ QR CODE

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com