N News

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี จัดงานนิทรรศการภาษาอาหรับโลก วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 สร้างความตระหนักและความสำคัญของภาษาอาหรับ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

    เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน "การจัดนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก" โดยมี ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี กล่าวรายงาน


 (ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี กล่าวรายงาน)


 (ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวเปิดงาน)

     วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงความตระหนักรู้ถึงบทบาทความสำคัญของภาษาอาหรับ และการเผยแพร่วัฒนธรรมและอารยธรรมสู่ประชาคมโลก ตามที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาอาหรับโลก "World Arabic Language Day" ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี แก่คนทั่วไปผ่านกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่ การแข่งขันตอบคำถามวิชาการ การแข่งขันโต้วาที ระดับมหาวิทยาลัย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การแข่งขันวัฒนธรรมการแต่งกายและอาหารอาหรับ และการจัดบูธนิทรรศการของโรงเรียน/สถาบันการศึกษา องค์กรอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ อาทิ สถานทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย สถานทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย สถาบันความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการอบรมและการสอน ประเทศมาเลเซีย USAS, UMK Malaysia มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาการอิสลามม.อ.ปัตตานี

 

 (ดร.อับดุลฆอนีย์ อัชชาริฟีย์ อุปทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ)

    ดร.อับดุลฆอนีย์ อัชชาริฟีย์ อุปทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เน้นย้ำความสำคัญของภาษาอาหรับ เนื่องในวันภาษาอาหรับโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งประเด็นความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศในด้านความร่วมมือต่างๆ 

   จากนั้น ดร.อับดุลฆอนีย์ อัชชาริฟีย์ อุปทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.อับดุลลอฮ อัลหัญญาญีย์ ผู้อำนวยการสถาบันความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการอบรมและการสอน ประเทศมาเลเซีย ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก "World Arabic Language Day" โดยมีโรงเรียน สถาบันการศึกษากว่า 40 โรงเรียน/สถาบัน 500 กว่าคนร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในประเทศไทย

 

หมายเหตุ : ภาพอาหารอาหรับ

เครดิตภาพ : ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์/ผอ.ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี

 

ภาพ/ข่าว

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com