ข่าวเด่นประจำวัน

ม.อ. Kick off เปิดตัว โครงการสานพลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รณรงค์และจัดการความรู้ลดปัจจัยเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและชุมชน หวังร่วมสร้างสังคมดี มีสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ "เหล้า บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า และแอลกอฮอล์"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   ม.อ. Kick off เปิดตัว โครงการสานพลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รณรงค์และจัดการความรู้ลดปัจจัยเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและชุมชน หวังร่วมสร้างสังคมดี มีสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ "เหล้า บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า และแอลกอฮอล์"

  วันที่ 6 มกราคม 2667 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดโครงการสานพลังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รณรงค์และจัดการความรู้ ลดปัจจัยเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและชุมชน พร้อมแถลงนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้านปัจจัยเสี่ยง ประเด็น ลดอุบัติเหตุ บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า และแอลกอฮอล์ แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร โดยมี รศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่สร้างการรับรู้แก่อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการพัฒนานักรณรงค์สุขภาวะให้มีแนวคิด หลักการรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเปลี่ยนแปลง โดยมี นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ในการสนับสนุนโครงการสานพลังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รณรงค์และจัดการความรู้ ลดปัจจัยเสี่ยงในมหาวิทยาลัยและชุมชน

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์  หัวหน้าโครงการ

นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน ปี 2566-2567 นำร่องในการจัดการความรู้ สร้างแกนนำ ใช้ยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ คือ วิชาการนำ สร้างบุคลากร นักศึกษาเป็นแกนนำรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ประเด็นบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ลดการดื่มแอลกอฮอล์ ลดอุบัติเหตุ ดำเนินการทั้งภายในและภายนอก พื้นที่ชุมชนต้นแบบในการนำร่องแต่ละวิทยาเขต

  "เชื่อว่าทั้ง 5 วิทยาเขต จะได้ความรู้ ได้รูปแบบที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนและขยายผลต่อไปในอนาคต ขอบคุณ สสส.ที่มาร่วมกับเป็นภาคีหลักในการทำงานขับเคลื่อน ขอบคุณทีมงาน ม.อ.ทั้งผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา โดยเฉพาะศูนย์อาสาสมัคร ม.อ.เป็นแกนหลัก และบันฑิตอาสาของ ม.อ." อธิการบดี ม.อ.กล่าวและว่า โครงการนี้เชื่อว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ สังคมที่มีสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงในเรื่องต่างๆบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะนำไปสู่อุบัติเหตุ

 "เรามาร่วมสร้างมาตรฐานที่ดี สร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรื่องลดปัจจัยเสี่ยงและลดอุบัติเหตุ เชื่อว่าจะทำให้สังคมเราน่าอยู่และมีความสุข ลดภาระทางเศรษฐกิจ การดูแลและรักษาพยาบาล เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสานพลังกับ ม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขตในพื้นที่ภาคใต้  และขยายผลต่อไปให้คลอบคลุมทั่วประเทศ  มาร่วมสร้างสังคมที่ดี ทุกคนช่วยกัน ม.อ.พร้อมสร้างประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ภายในงานมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น 5 วิทยาเขต โดยบัณฑิตอาสานักจัดการปัจจัยเสี่ยงและทีมจัดการความรู้ รับฟังความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อแนวทางจัดการปัจจัยเสี่ยง พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ภาคบ่ายกิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษารณรงค์สื่อสารสุขภาวะ พิธีเปิดโดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา ที่ปรึกษาโครงการฯ การบรรยายเรื่อง "กลยุทธ์การสื่อสารและผลิตสื่อรณรงค์สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ"  วิทยากรโดย นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกิจกรรมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน วิทยากรโดย นายธีระ วัชรปราณี สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และทีมงาน และนักรณรงค์เครือข่ายเมาไม่ขับ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาในการเป็นนักรณรงค์สุขภาวะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว

 

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

 

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

 

Copyright by PSU Radio Pattani

 

 

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com