ข่าวเด่นประจำวัน

บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งกลาง อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลาง จ.ปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ 1

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งกลาง อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลาง จ.ปัตตานี เขตเลือกตั้งที่ 1  

       วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลาง จ.ปัตตานี โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี พร้อมด้วย นายกำธร ทองขุนดำ ผอ.การเลือกตั้งประจำ จ.ปัตตานี นายนัสรินทร์ บารู กรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 ติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 08.00 น.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มาใช้สิทธิส่วนใหญ่เป็นกำลังพลเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่นที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ จ.ปัตตานี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17.00 น. ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตั้งกลางจ.ปัตตานี ทั้ง 5 เขต รวม 9,400 คน

 นางพาตีเมาะ สะดียามู

ผวจ.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมติดตามการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง

       ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เชิญชวนชาวปัตตานีไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี เวลา 08.00-17.00 น.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (1) บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เลือกผู้สมัครที่รัก (2) บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมืองที่ชอบเข้าสภา

       คุณสมบัติของผู่มีสิทธิเลือกตั้ง

-มีสัญชาติไทย ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

       หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

-บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุใช้ได้)

-หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์

-บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

 

 

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com