ข่าวเด่นประจำวัน

ผู้ว่าฯตานี ปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่ จชต.ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ศูนย์ที่ 1 ณ ม.อ.ปัตตานี เน้นย้ำโอกาสและความสามารถนักเรียน จชต.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ผู้ว่าฯตานี ปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่ จชต.ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ศูนย์ที่ 1 ณ ม.อ.ปัตตานี เน้นย้ำโอกาสและความสามารถนักเรียน จชต.

       วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ตึกพรีคลิกนิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ผู้สื่อข่าวติดตามบรรยากาศพิธีปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่ จชต.ปีที่ 5 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปิด และมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน

นางพาตีเมาะ สะดียามูผวจ.ปัตตานี 

ประธานปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียน จชต. ปีที่ 5 ค่ายที่ 1

       การจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่ จชต.ปีที่ 5 ค่ายที่ 1 ครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชน5 จังหวัด จชต.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนในพื้นที่ จชต.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  แบ่งการจัดค่ายเป็น 3 ระยะ ได้แก่ค่าย1 ค่าย2 และค่าย3 โดยค่ายที่ 1 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2566 รวมระยะเวลา 10 วัน ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ใน 3 ศูนย์ฯจำนวนนักเรียน 160 คน รวม 480 คนจากจำนวนนักเรียนชั้น ม.2-ม.5 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,850 คน

นายอามีน กะดะแซ

ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชน จ.ปัตตานี กล่าวรายงาน

       ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพื่มเติมด้วยว่า หลังจบค่ายดังกล่าว ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวความรู้สึกและขอบคุณคณะอาจารย์ที่ติวสอนแนะนำความรู้ในทุกวิชา ขอบคุณครูพี่เลี้ยงในการดูแลตลอดระยะเวลาในการเข้าค่ายวิชาการ ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดี และทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการค่ายฯในครั้งนี้อย่างดียิ่งทุกคน รู้สึกมีความสุข ประทับใจเพื่อนๆ ได้รับประโยชน์ และความรู้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ คนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้ไปต่อในค่ายที่ 2 และค่ายที่ 3 ต่อไปจากนั้นนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนโครงการฯ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาทักษะความสามารถและการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของตนเองต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com