N News

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี เปิดโครงการอบรมฯ การผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการทำหนังสั้นให้กับเยาวชน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


    

    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี และเครือข่ายสร้างสรรค์ภาพยนตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสะบารัง โดยได้รับเกียรติจากนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พร้อมด้วย นางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านรูสะมิแล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตประถมศึกษาเขต 1 กล่าวต้อนรับ และดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ ทีมวิทยากรสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย แขกผู้มีเกียรติ และเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการ

   ดร.มูอัสซัล บิลแสละ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี กล่าวถึงวัตถุปรสงค์โครงการฯว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้พัฒนาทักษะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปะพื้นบ้าน และเรียนรู้เทคนิคการการสร้างภาพยนตร์โดยผู้มีประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและพื้นฐานทางวัฒนธรรมของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

    ดร.มูอัสซัล บิลแสละ กล่าวต่อไปว่า ความคาดหวังในการจัดโครงการฯในครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสร้างภาพยนตร์สั้น เรียนรู้เทคนิคและทักษะวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม การสร้างภาพยนตร์สั้นโดยผู้กำกับ รวมทั้งยังทำให้บุคคลทั่วไปได้รับชมผลงานภาพยนตร์สั้นของเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

    ด้านนางสาวนูรไอมา เจะเตะ ครูจากโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ปัตตานี กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการฯว่า รู้สึกดีใจมากที่มีโครงการฯเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความสามารถในการผลิตหนังสั้น เพื่อต่อยอดในการเรียนและอาชีพต่อไปในอนาคต

      สำหรับกิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้นำชุมชนบ้านสะบารัง การบรรยายเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น การเขียนพล็อตเรื่องภาพยนตร์ และวิพากษ์ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งกระบวนการตัดต่อภาพยนตร์ และกิจกรรมถอดบทเรียนเรื่องเล่าภาพยนตร์สู่ชุมชนเป็นต้น โดยทีมวิทยากรสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

                ทั้งนี้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00-22.00 น. จะมีการฉายภาพยนตร์ของแต่ละทีมที่ร่วมโครงการฯ พร้อมคำวิพากษ์ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ จากทีมวิทยากรสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com