N News

ตัวแทน อปท.นำเสนอแผนการดำเนินงาน อปท. ปลอดบุหรี่ ร่วมขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ชุมชน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายยาการียา ดีเยาะ ผอ.กองการศึกษา อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นำเสนอแผนการดำนินงานเพื่อ อปท.ปลอดบุหรี่ ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด 5 ยุทธศาสตร์ ตามกฎบัตร Ottawa Charter สร้างนโยบาย สร้างสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน สร้างทักษะส่วนบุคคล ปรับระบบบริการสุขภาพ

   วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม. ตัวแทน อปท. ในกลุ่มอบต. กลุ่มเทศบาลตำบล กลุ่มเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ได้แก่ อบต.ผาปอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อบต.ปกาสัย อ.เหนืองคลอง จ.กระบี่ เทศบาลตำบลหลุบ อ เมืองกาฬสิน เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร มหาสารคาม นำเสนอแผนการดำเนินงาน อปท.ปลอดบุหรี่ โดยมีแผนในการดำเนินงานขับเคลื่อนด้วยตามกรอบแนวคิด 5 ยุทธศาสตร์ ตามกฎบัตร Ottawa Charter 1.สร้างนโยบาย 2.สร้างสิ่งแวดล้อม 3.สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 4.สร้างทักษะส่วนบุคคล 5.ปรับระบบบริการสุขภาพ

   จากนั้นมีการให้ข้สนอแนะโดย ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย นางสาวบังอร ฤทธิภักดี ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล ปัญหาส่วนใหญ่ เป็นผู้ชายที่สูบบุหรี่ เป็นพื้นที่ที่ทำงาน เคยมีโครงการมาก่อน พื้นที่เก่า เจาะลึกให้ตรงเป้าหมายข้อมูลที่มาจากการทำสำรวจข้อมูลมา ที่มีเป้าหมายเจาะลึก บางพื้นที่ เป็นกลุ่ม ที่มีการสูบต่อเนื่องยาวนาน จัดกระบวนการเลิกเชิงลึก บ้านปลอดบุหรี่ โรงเรียน ต้องทำ สถานที่สาธารณะ ร้านค้า ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากวิทยากร คือ ลดการสูบบุหรี่ในบ้าน ทำงานร่วมกับเครือข่ายสื่อ นักเรียน ครู โรงเรียน สถานที่สาธารณะ 

 เจตจำนง เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นผู้บริหารท้องถิ่น ต้องการคณะทำงานที่เข้มแข็ง เครือข่ายผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ทำงานประสานกัน

   ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวให้ข้อเสนอแนะ เป้าหมายการทำงาน เพื่อให้ 1.คนที่สูบบุหรี่เลิกสูบ 2.ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ไม่ขายแก่เด็ก ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม และ 3. ป้องกันคนไม่สูบ ให้ไม่ได้รับควันบุหรี่ ต้องมีมาตรการเสริม มีส่วนร่วม และทำพร้อมกัน ทุกประเด็น

#ท้องถิ่นปลอดบุหรี่63

#เวทีคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงนามความร่วมมือ เพื่อ อปท.ปลอดบุหรี่ เวทีผู้นำประจำปี 2563 ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ วันที่ 7-8 ธ.ค.2563 จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส.

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com