N News

ม.อ.ปัตตานี เปิดตลาดนัดวัฒนธรรม “MoreMart : หลาดหลังมอ” เพื่อฝึกประสบการณ์อาชีพให้กับนักศึกษา และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน และ ผู้คนกำลังยืน          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ตลาดวัฒนธรรม “MoreMart : หลาดหลังมอบริเวณประตู 4 ของมหาวิทยาลัยติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรูสะมิแล เปิดตลาดนัดวัฒนธรรม “MoreMart : หลาดหลังมอของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้นักศึกษาได้มี่พื้นที่ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวปัตตานี มีซุ้มขายของนักศึกษา บุคลากร ม.อ.ปัตตานี และประชาชนกว่า 50 ซุ้ม

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

นางอนงค์ คารวนันทน์ นายกเทศมนตรีตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตลาด“MoreMart : หลาดหลังมอตลาดนัดวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ บริเวณพื้นที่หน้าประตู 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บริเวณติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี โดยมีรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมเปิดตลาดนัดวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ และหัวหน้าส่วน นักศึกษา บุคลากร ม.อ.ปัตตานี และประชาชนเข้าร่วม

ไม่มีคำอธิบาย

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า นอกจากจะมีภารกิจในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการแก่ชุมชน วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีแผนพัฒนา ระยะ 4 ป คือ สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ การวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก จึงได้เปิดตลาดนัดวัฒนธรรมขึ้น โดยจะเน้นเป็นตลาดเชิงวัฒนธรรม มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร และอาภรณ์ พืชผักที่ได้จากแปลงเกษตรของมหาวิทยาลัย และพืชที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกเอง มีผ้าพื้นถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม แสดงดนตรี และเป็นตลาดสีเขียวที่รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในระยะเวลา 6 เดือนแรกนี้จะไม่มีการเก็บค่าเช่าสถานที่จากผู้ที่เข้ามาค้าขาย

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ กลางแจ้ง

สำหรับตลาดนัดวัฒนธรรม “ MoreMart : หลาดหลังมอจะเปิดทุกวันพุธโดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30-19.00 น. บริเวณประตู 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ติดกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานี ทั้งนี้ผู้สนใจจะขายสินค้าเพื่อสุขภาพ หรือต้องการร่วมแสดงบนเวที ติดต่อได้ที่ โทร.083-8549395

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ กลางแจ้งเสาวณีย์ ดาโอะ

 สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com