N News

คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเก็บคะแนน ที่ปัตตานี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมหาดวาสุกรี ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายปัญญา จันทร์ละออ ผุ้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและผู้แทนชมรม โครงการ TO BE NUMBER ONE จากอำเภอต่างๆ ร่วมต้อนรับ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้งภาพจาก สนง.ปชส.ปน

นายปัญญา จันทร์ละออ ผุ้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรมต่างๆ พบว่าทุกชมรมมีการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ มีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ช่วยกันดำเนินโครงการนี้ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มภาพจาก สนง.ปชส.ปน

ทั้งนี้ตามที่กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ของจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับรางวัลการประกวดระดับภาคใต้และผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 6 ประเภท คือ

ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2

ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE รางวัลดีเด่น ได้แก่ อำเภอทุ่งยางแดง

ประเภทสถานศึกษา รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 4 ได้แก่ โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี และรางวัลดีเด่น โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ อำเภอทุ่งยางแดง

ประเภทชุมชน รางวัลดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านปาแดปาลัส อำเภอทุ่งยางแดง

ประเภทสถานประกอบการ รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที 2 ได้แก่ บริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขาปัตตานี

ประเกทสำนักงานคุมประพฤติ รางวัลดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี เป็นต้น

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มภาพจาก สนง.ปชส.ปน

เสาวณีย์ ดาโอะ

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com