N News

รองผู้ว่าฯ ปัตตานี เปิดงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสมาท้องถิ่น รุ่น 2 หวังลดขัดแย้ง รักษามิตรภาพ มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

   วันที่ 17 ก.พ.2564 ณ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมามฉันท์" ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 2 โดยมี ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน

   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สมัครยอมรับในเรื่อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี รักษาความเป็นมิตรภาพ ทั้งก่อน และหลังการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งได้รับทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในจังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 2 จำนวน 9 เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้สมัครนายก 19 คน ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล 210 คน รวม 229 คน ได้แก่

ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี

เทศบาลตำบลหนองจิก

ผู้สมัครนายก 2 คน

ผู้สมัครสมาชิก 23 คน

 

เทศบาลตำบลบ่อทอง

ผู้สมัครนายก 2 คน

ผู้สมัครสมาชิก 27 คน

 

เทศบาลตำบลปะนาเระ

ผู้สมัครนายก 2 คน

ผู้สมัครสมาชิก 26 คน

 

เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

ผู้สมัครนายก 2 คน

ผู้สมัครสมาชิก 24 คน

 

เทศบาลตำบลมายอ

ผู้สมัครนายก 3 คน

ผู้สมัครสมาชิก 21 คน

 

เทศบาลตำบลเตราะบอน

ผู้สมัครนายก 1 คน

ผู้สมัครสมาชิก 23 คน

 

เทศบาลตำบลยะหริ่ง

ผู้สมัครนายก 3 คน

ผู้สมัครสมาชิก 26 คน

 

เทศบาลตำบลยะรัง

ผู้สมัครนายก 3 คน

ผู้สมัครสมาชิก 24 คน

 

เทศบาลตำบลมะกรูด

ผู้สมัครนายก 1 คน

ผู้สมัครสมาชิก 16 คน

   นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้ผู้สมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ยึดถือ ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท อย่างเคร่งครัด ให้การเลือกตั้งครั้งนี้บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาชนตัดสินใจได้โดยอิสระ ในฐานะที่ท่านจะได้รับการเลือกตั้ง เป็นผู้แทนของประชาชน ใช้อำนาจในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ ขอให้ศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจนส่วนไหน ทำได้ หรือ ทำไม่ได้

คาดหวังให้การเลือกตั้ง มีความปรองดอง สมานฉันท์ ไม่สร้างความแตกแยก

   "สิ่งที่ห่วง คือ ความไม่สงบ และความแตกแยกตามมาหลังการเลือกตั้ง สุดท้าย เกิดความเสียหาย ทั้งท่านและประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อะไร การที่ท่านเสนอตัวมา ขอให้ดำเนินการหาเสียง ตามกรอบ กติกา มารยาท หวังว่าเราสามารถจัดการเลือกตั้งได้ บริสุทธิ์ ยุติธรรม สมานฉันท์ ไม่แยกแตก เคารพการตัดสินใจของประชาชน ขอให้ทุกท่านยึดมั่น หมั่นทำความดี เชื่อว่าความดีจะปกป้องดูแลให้ทุกท่านประสบแด่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และร่วมกันพัฒนาปัตตานีให้รุ่งเรือง สืบไป" รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าว

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com