N News

ผู้ว่าฯปัตตานี กล่าวพบปะ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จ.ปัตตานี รุ่นที่ 1เน้นย้ำ "เลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม รักษามิตรภาพ ความเป็นพี่น้อง"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

   วันที่ 16 ก.พ.2564 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม   ซีเอส.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมามฉันท์" ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 1 โดยมี ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน

   ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี

   วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สมัครยอมรับในเรื่อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสามัคคี รักษาความเป็นมิตรภาพ ทั้งก่อน และหลังการเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งได้รับทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในจังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 1 จำนวน 8 เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้สมัครนายก 14 คน ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล 232 คน รวม 246 คน ได้แก่

 

เทศบาลเมืองปัตตานี

ผู้สมัครนายก 2 คน

ผู้สมัครสมาชิก 41 คน

 

เทศบาลตำบลรูสะมิแล

ผู้สมัครนายก 3 คน

ผู้สมัครสมาชิก 38 คน

 

เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

ผู้สมัครนายก 2 คน

ผู้สมัครนายก 29 คน

 

เทศบาลตำบลนาประดู่

ผู้สมัครนายก 2 คน

ผู้สมัครสมาชิก 29 คน

 

เทศบาลเมืองตะลุบัน

ผู้สมัครนายก 2 คน

ผู้สมัครสมาชิก 45 คน

 

เทศบาลตำบลบางปู

ผู้สมัครนายก 1 คน

ผู้สมัครสมาชิก 18 คน

 

เทศบาลตำบลตันหยง

ผู้สมัครนายก 1 คน

ผู้สมัครสมาชิก 20 คน

 

เทศบาลตำบลตอหลัง

ผู้สมัครนายก 1 คน

ผู้สมัครสมาชิก 12 คน

 

   นายราชิต พุ่มสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวอวยพร ขอให้ผู้สมัครทุกท่านโชคดี ร่วมกันนำพาปัตตานีไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน

"ขอให้ทุกท่านหาเสียงด้วยความรัก เอางานมาบอก ให้ประชาชนตัดสินใจ เรารู้จักกัน ทำงานร่วมกัน ให้การเลือกตั้งเรียบร้อยสร้างสรรค์ ทำให้เกิดผลประโยชน์แก่บ้านเมือง ในการทำงานต้องมีวิสัยทัศน์  บริหารราชการแผ่นดิน เข็มมุ่งสู่การพัฒนา ไปในทางเดียวกัน เราจะมีความก้าวหน้า ฝากแนวคิดให้

ผู้สมัครทุกท่านได้พิจารณา จ.ปัตตานี เป็นเมืองเกษตรแปรรูป อาหารฮาลาลสู่ครัวโลก เราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความสุข ประเด็นเหล่านี้ทำให้มีความสอดคล้องในนโยบาย จ.ปัตตานี จะผ่านการเลือกตั้งไปด้วยดี บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความเป็นพี่น้อง อยู่กัน อย่างมีความสุข" ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าว

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com