N News

สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เรียนรู้วิธีการทำไข่เค็มสมุนไพร เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของฟาร์ม

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

    วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จำนวน 9 คน เรียนรู้วิธีการทำไข่เค็มสมุนไพร โดยมี นางสาวโสรยา ดาโอะ ประธานบัณฑิตอาสา อ.เมือง จ.ปัตตานี และนางสาวฟาตีฮะห์ โมง วิทยากร มาถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก โดยใช้ไข่เป็ดคุณภาพดีของฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ จำนวน 2 แผง พืชสมุนไพร ได้แก่ ใบมะกรูด ใบเตย เพิ่มความหอม และสีสันสวยงามจากดอกอัญชัน และขมิ้น สมาชิกฟาร์มฯ ได้เรียนรู้กระบวนการ และวิธีการทำ "ไข่เค็มสมุนไพร" ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ได้รสชาติความหอมอร่อย

ระยะเวลาในการเก็บรักษาและรับประทาน นับจากวันแรกที่เริ่มทำ 10 วัน สามารถนำมาทอดได้ (18-28 ต.ค 63) และ 15 วัน (18 ต.ค.- 2 พ.ย.63) นำมาต้ม รสชาติจะพอดี กลมกล่อม มีกลิ่นหอมอ่อนๆของพืชสมุนไพร

    หลังจากเรียนรู้ และทดลองทำร่วมกับวิทยากรแล้ว ได้แบ่งปัน "ไข่เค็มสมุนไพร" แก่สมาชิกฟาร์มฯ เพื่อนำกลับไปรับประทานที่บ้านตามเวลาที่กำหนด ติดตามผล รสชาติ ความหอม อร่อย ก่อนจะพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของฟาร์ม เพิ่มมูลค่าต่อไป

   กิจกรรมการเรียนรู้วิธีการทำไข่เค็มสมุนไพร ดังกล่าวเกิดขึ้น สืบเนื่องจากครั้งที่คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และการดำเนินงานของฟาร์มฯ หัวหน้าคณะประเมินฯได้ให้คำแนะนำแก่สมาชิกค้นหาจุดเด่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นของฟาร์ม เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ และความยั่งยืน

   นอกจากพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จะมีจุดเด่นเรื่อง ดิน น้ำ และต้นทุนทางธรรมชาติที่ดีแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สำคัญหลายอย่างที่ช่วยเพิ่มรายได้ สมาชิกฟาร์มฯ เห็นว่า การทำไข่เค็มสมุนไพร จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างจุดเด่นให้ฟาร์มได้ จึงสนใจเรียนรู้ และทดลองทำ โดยใช้วัตถุดิบไข่เป็ดจากฟาร์มที่มี เป็นการพัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนพัฒนาฟาร์มตัวอย่างฯ จากผู้จัดการฟาร์มคนก่อน คือ จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจตุรัส และผู้จัดการฟาร์ม คนปัจจุบัน คือ ร.ท.อุดร พุทธเษม ภายใต้การกำกับดูแลของกรมทหารราบที่ 153 โดยมีทีมงานและสมาชิกฟาร์มฯร่วมขับเคลื่อนพัฒนา ปัจจุบันสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ดูแลพื้นที่ โคก หนอง นา รวม 12 คน

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com