N News

เรือนจำกลางปัตตานี จัดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษตาม นโยบายของกรมราชทัณฑ์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

    วันที่ 1 กันยายน 2563 นายนเรศ แก้วเฉย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  ครูพาทำ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ม.อ.ปัตตานี และจิตอาสา 904 จ.ปัตตานี ร่วมในพิธีเปิดโครงการพระราชทาน" โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"กรมราชทัณฑ์

    ด้านจ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจตุรัส

    ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และนายอิทธิเดช รัตนะ ครูพาทำ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ม.อ.ปัตตานี บรรยายสรุป เกษตรทฤษฎีใหม่ : ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนา โมเดล มุ่งเน้นผู้เข้าร่วมโครงการฯเข้าใจหลักการ แนวคิด การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล เน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูพาทำ ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ นำลงแปลง แนะนำ ขั้นตอนการทำ โดยให้ทดลองขุด ลงปฏิบัติงานจริง ตามร่างแบบพื้นที่

    สำหรับพื้นที่ทดลองการเรียนรู้ จำนวนพื้นที่โครงการ แปลงที่ 1 ขนาด 18.5x17 เมตร  ผู้ต้องขัง ชาย 128 คน หญิง 9 คน แปลงที่ 2 ขนาด  18.5 x17 เมตร ผู้ต้องขัง ชาย 128 คน หญิง 9 คน ผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ความสนใจ และทดลองปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง

    หลังจากจบโครงการฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการอภัยโทษเพื่อนำความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวันหลังพ้นโทษ ตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนพระองค์ฯ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ ณ เรือนจำกลางปัตตานี 

    ด้านตัวแทนผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว กล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้แนะนำ และสอนความรู้ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว

เรือนจำกลางปัตตานี

 

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

เรียบเรียง

 

 

 

 

 

 

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com