N News

คณะประเมินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างต้านโควิด-19 แนะผู้ร่วมโครงการฯ นำความรู้ไปต่อยอด ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

     วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 พันโทธรรม์ มาลัยทอง

    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจ ทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ 904 หัวหน้าคณะประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านโควิด-19 ณ บ.ปิยา ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี บ.แป้น ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี บ.ป่าตาเขียว อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี บ.ลุตง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี บ.น้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี บ.ควนหรัน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และบ.ครองชีพ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ตรวจพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านโควิด-19 รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงาน เยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างฯ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง พูดคุย ให้คำแนะนำการดำเนินงานของฟาร์มฯ และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

"จากการลงตรวจติดตามแต่ละฟาร์มมีพัฒนาการไปในทางที่ดีตามวัตถุประสงค์ของฟาร์มตัวอย่างฯต้านโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเน้นสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พึงพอใจอย่างไร ได้ความรู้ ประโยชน์ ไปต่อ ยอดได้มากแค่ไหน ชื่นชมที่มีการนำความรู้ไปต่อ ยอดที่บ้าน จากการสอบถาม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังอยากอยู่ต่อ และทำงานที่นี่เพราะได้อยู่กับครอบครัว มีบ้างที่จะกลับไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนการดำเนินงานของฟาร์มมีเรื่องขัดข้องบ้าง เช่น งานธุรการ ด้านเอกสาร ทุกฟาร์มจะมีจุดเด่นของตนเอง อย่างเช่น ที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ลุตง มีการปลูกดาวเรือง ส่วนที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ มีความเขียวขจี อาจด้วยต้นทุนดี ดินดี น้ำดี" พ.ท.ธรรม์ มาลัยทอง กล่าวและว่า

พ.ท.ธรรม์ มาลัยทอง ผช.ผอ.กองกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904/หน.คณะประเมินผลโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19

    ส่วนแนวทางการพัฒนา แนะเรื่องการบริหารจัดงานน้ำ การวางแผนการใช้น้ำ เช่น การประยุกต์เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ จากที่มี ให้ใช้งานได้ การนำความรู้เรื่องดิน การห่มดิน การทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมัก ใช้ประโยชน์ได้จริง ที่สำคัญ ผู้ร่วมโครงการฯ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานโครงการฯและแนวทางช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาปัญหาจากสถานการณ์ โควิด-19

 

จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจัตุรัส ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ด้าน จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจตุรัส

ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวว่า การดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างฯ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งโซนพื้นที่ทั้งหมด 3 โซน  คือ โซน A B และ C เพาะปลูก ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง ตัวอย่างเช่นโซน A มีการปลูกผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง พริก ผักปรัง โหระพา น้ำเต้า บวบ ผลไม้ ข้าว ได้แก่ พันธุ์ข้าวพระราชทาน หอมมะลิ 105 จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 20 ตารางวา / ข้าวหอมประทุม จำนวน 5 แปลง พื้นที่ 2 งาน โรงเรือนเห็ดนางฟ้า คอกปุ๋ยหมักแห้ง โรงเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ พื้นที่ เลี้ยง เลี้ยงปลาทับทิม/ปลาตะเพียน และปลานิลดำ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นต้น

"เรามีการเก็บผลผลิต และแบ่งปันผลผลิตแก่สมาชิก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยได้มอบผลผลิตแล้ว 12 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5,203 บาท การแจกจ่ายผลผลิตที่ผ่านมา ได้แก่ ผักบุ้งจีน 60 กิโลกรัม ถั่วฝักยาว 15 กิโลกรัม หน่อไม้หวาน 49 กิโลกรัม พริกชีฟ้า 12 กิโลกรัม ยอดฝักทอง 5 กิโลกรัม มะเขือยาว 10 กิโลกนัม มะเขือเปราะ 5 กิโลกรัม ถั่วงอก 10 กิโลกรัม ผักน้ำ 3 กิโลกรัม เห็ดนางฟ้า 20 กิโลกรัม และไข่เป็ด 4 แผง มีส่วนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสมาชิกยังสามารถนำตวามรู้กลับไปต่อยอดที่บ้านได้" ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ กล่าวและว่า

    ฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด-19 ปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน จากเฟสที่แรก ระยะเวลาจ้างงาน 60 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานฯ อยู่ต่อ ต่อเนื่องมาในเฟส 2 ระยะเวลาจ้างงาน 45 วัน จำนวน 7 คน รับเพิ่ม จำนวน 13 คน ระยะเวลาจ้างงาน เฟส 2 และเฟส 3 จะสิ้นสุดการจ้างวันที่ 22 กันยายน 2563

นางสาวนูรียะ วาเด็ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯจ้างงานฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

    ด้านนางสาวนูรียะ วาเด็ง ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานฯ ตั้งแต่เฟสแรกจนถึงปัจจุบัน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโครงการฯนี้ สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ โดยตนและครอบครัวอยู่ที่นี่ เมื่อก่อนทำงานอยู่ร้านอาหารที่ประเทศมาเลเซีย ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก็กลับมาอยู่ที่บ้าน และสนใจเข้าร่วมโครงการฯจ้างงานที่ฟาร์มตัวอย่างฯเพราะอยู่ใกล้บ้าน

"ได้เรียนรู้หลายอย่าง และนำความรู้จากที่ฟาร์มมาขยายผลต่อทำการเกษตรที่บ้าน โดยมีพี่สาวเป็นคนดูแล ตนและน้องสาวช่วยกัน ทำให้ครอบครัวมีรายได้ มีความสุข และได้กลับมาอยู่ที่บ้าน" นางสาวนูรียะ กล่าวในที่สุด

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

 

เครดิตภาพ:

ชุดประเมินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านโควิด-19

 

ขอบคุณภาพและสถานที่:

ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านโควิด-19

บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com