N News

ผู้เข้ารับการฝึก หลักสูตร Local CAT ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) จำนวน 321 นาย เดินทางศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางพระราชดำริ โคกหนองนา โมเดล ณ บ.น้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อเปิดโลกทัศน์แก่ข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Local CAT จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9  โดยมี จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจตุรัส ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พร้อมด้วยสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป การดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างฯ

 

     จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจตุรัส ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี บรรยายสรุปการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำโคก หนอง นา การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทำประมง ได้ประโยชน์หลายอย่าง สามารถแบ่งปันผลผลิตแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว เห็ดนางฟ้า มะเขือยาว ไข่เป็ด เป็นต้น ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และสามารถนำความรู้การเกษตรกลับไปทำต่อที่บ้าน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน

     จากนั้นผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ศึกษาดูงานการดำเนินงานของฟาร์ม ตัวอย่างฯ ใน 8 แผนก ได้แก่ ศึกษาการดำเนินงานของโรงปุ๋ย โรงเห็ด โรงเพาะชำ โรงบอนสี แผนกประมง แผนกแปรรูป แผนกคัดแยก และเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจ สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว

ฝ่ายบริการการศึกษา

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 9

 

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

เรียบเรียง

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com