N News

ลูกจ้างฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 บ.น้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนอกจิก จ.ปัตตานี ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการจ้างงานฯ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

    นางสาวนูรียะ วาเด็ง ลูกจ้างโครงการจ้างงานฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด -19 บ.น้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กลับมาอยู่บ้านสักพัก ขอบคุณในหลวงที่ได้มอบโครงการฯแบบนี้ให้ ทำให้ตนเองมีความรู้ในการทำเกษตร มีเพื่อน และมีความรู้หลายอย่างมาก ความรู้สึกกิจกรรมเอามื้อ ครั้งแรก และ ครั้งที่สอง ความรู้สึกแตกต่างมาก เอามื้อครั้งแรก (21 พ.ค.2563)  ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก การทำคลองไส้ไก่ ส่วนกิจกรรมเอามื้อครั้งที่ 2 (3 มิ.ย.2563) เรียนรู้การปล่อยปลา และการปลูกต้นไม้ และกิจกรรมรักการอ่านเกี่ยวกับเด็กๆ

นางสาวนูรียะ วาเด็ง ลูกจ้างโครงการจ้างงานฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เข้ามาตอนแรกมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา การทำโคก การปลูกหญ้าแฝก และการปลูกต้นไม้และห่มดิน ถ่มหญ้า รดน้ำต้นไม้ ได้ความรู้ สามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้าน และตนเองเป็นบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด-19 ประจำอยู่ที่บ.น้ำดำ ด้วย

"เข้ามาทำงานที่ฟาร์ม เพราะมีพี่ๆในหมู่บ้านแนะนำ ไม่เคยมีความรู้ทำเกษตรมาก่อน ทำไปมีความสุข มีเพื่อนๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันไป ส่วนความคิดจะกลับไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียต่อหรือไม่ คิดว่า ถ้ามีงานทำที่ดีแล้ว คงไม่กลับไปอยู่ที่โน้นทำหน้าที่เสริฟอาหารที่ร้านอาหารต้มยำกุ้ง ก่อนสถานการณ์โควิด-19 รายได้ต่อเดือน 9,000 บาท คิดว่า ถ้ามีรายได้ที่นี่แล้ว จะทำงานที่บ้านดีกว่า ไม่อยากออกไปทำงานนอกประเทศ ที่บ้านอยู่กับพี่สาวและหลานๆ ที่บ้านทำเกษตรอยู่แล้ว ได้นำความรู้จากที่นี่ กลับใช้ที่บ้านด้วย

"ทำงานที่ฟาร์ม แดดร้อน ดำแน่นอน แต่ทำแล้วมีความสุข มีความรู้มากมายหลายอย่างการทำเกษตร ดีมาก ขอบคุณในหลวงที่ได้ให้ความรู้ และมอบโครงการฯแบบนี้มาช่วยเหลือ ทำให้ได้กลับมาอยู่กับครอบครัว มีความสุข" นางสาวนูรียะ กล่าวในที่สุด

นางรอฮานี เซ็ง ลูกจ้างโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

    ด้านนางรอฮานี เซ็ง ลูกจ้างโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 บ.น้ำดำ อ.หนอกจิก จ.ปัตตานี เดิมทำงานเป็นนายจ้างประกอบอาหารขายอยู่ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า มาทำงานที่นี่สนุกดี ได้ความรู้ คิดทบทวนอยู่ว่า จะทำงานต่อที่นี่ อยู่บ้าน หรือ กลับไปทำงานต่อที่มาเลเซีย  

"อยู่ที่นี่ได้ความรู้ ได้อยู่กับครอบครัว ลูก และสามี ค่าตอบแทนที่ได้เป็นเงินเก็บ อีกส่วนซื้อนมให้ลูก และเป็นค่ากับข้าว รู้สึกดีที่มีฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ได้มาทำงานที่นี่ช่วยลดกระทบจากสถานการณ์โควิด-19" นางรอฮานา กล่าว

จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจัตุรัส ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ด้าน จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจตุรัส

ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ

    ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวว่า การทำงานที่ฟาร์มตัวอย่างฯ เน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประโยชน์ ได้ความรู้จากการทำเกษตร สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป้าหมาย ได้ผลผลิตจากฟาร์มฯ ได้ฝึกอาชีพเสริม ได้เรียนรู้ระบบการทำงานที่ฟาร์ม ฝึกฝนพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย

"ทุกเช้าจะมีการมอบหมายงาน และติดตามผลการทำงานทุกวัน เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ลงมือทำ เป็นตัวอย่าง ทำร่วมกัน แนะนำ และสอนให้น้องๆได้เรียนรู้ และทำตาม ฝึกคิด และทำ โดยเฉพาะความรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจร การจัดการเรื่อง ดิน น้ำ พืช การปลูก ดูแล การจัดการ และการตลาด ฝึกความรับผิดชอบเอาใจใส่ ประเมินที่ผ่านมาทุกคนมุ่งมั่น และตั้งใจ ให้ความร่วมมือที่ดี โดยทีมงานช่วยกันกำกับ ดูแล แนะนำ และติดตาม" ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ กล่าวและว่า

    จุดเด่นของฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ คือ น้ำดี ดินดี มีที่พัก อนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร การปลูกพืชที่ฟาร์มตัวอย่างฯ มีความหลากหลาย เน้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับผลผลิตนำกลับไปรับประทานที่บ้าน นอกจากเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ฝึกความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รักษาตารางเวลาในการทำงาน ผูกพันรักถิ่นฐานบ้านเกิด ช่วยพลิกฟื้นพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ แหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชุมชน และส่งขายเป็นรายได้ มองเห็นเป้าหมาย และอนาคตชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน"  ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ กล่าวในที่สุด

    ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า กิจวัตรประจำของลูกจ้างโครงการฯ เริ่มต้นตั้งแต่เช้า มีการลงชื่อประจำวัน คัดกรองสุขภาพตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวัดไข้ เข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมี จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจตุรัส ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นำร้องเพลงชาติ มอบหมายภาระงานประจำวัน และลงติดตามการทำงาน ช่วงเช้า เวลา 08.00-11.30 น. และ ช่วงบ่าย 13.00 -16.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานฯได้รับประทานอาหารกลางวัน ขนม และน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท และเฟส 2 ทำต่อจ้างงาน ตำแหน่งคนงาน วันละ 150 บาท จนสิ้นสุดโครงการฯ ระยะเวลาจ้างงาน ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 60 วัน

ขอบคุณภาพประกอบ

ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ

 

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com