N News

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ร่วมกับ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และผู้นำในพื้นที่ จัดอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจตุรัส ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ ฟาร์มต้านภัยโควิด-19 บ.น้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนอกจิก จ.ปัตตานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ณ ณ ศาลาทรงงาน ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ บ.น้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนอกจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ขณะนี้ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ และฟาร์มต้านภัยโควิด-19 มีความคืบหน้า เป็นแหล่งจ้างงาน เรียนรู้ ฝึกอาชีพ แก่ผู้สนใจ รวมทั้งแรงงานที่กลับจากมาเลเซีย ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ "โคก หนอง นา" โมเดล ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ และการปลูกพืชที่ให้ประโยชน์ หัวใจสำคัญ คือ การบริหารจัดการน้ำ

"ขอชื่นชมการทำงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่มีส่วนสนับสนุน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคต ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ ฟาร์มฯเดิม มีผู้จำนวน 9 ราย รวมกับประชาชนบริเวณรอบฟาร์ม เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะอาชีพตามโครงการฯ กิจกรรมนี้คิดว่าดีมากในเรื่องการเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือ ผู้เข้าร่วมสามารถซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ ได้ ฝีมือที่เราเรียนมา ปฏิบัติงานในแต่ละวัน อาจจะชำนาญ แต่อาจยังไม่ถูกหลักการในความถูกต้องสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน มาเสริมตรงนี้จะได้เห็นขั้นตอนการทำที่ถูกต้องสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ เช่น เปิดร้านเล็กๆซ่อมเครื่องยนต์ที่บ้าน" ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ กล่าวและว่า

จ.ส.อ.กิตติพงศ์ แก้วจัตุรัส ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

   ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ ที่กำลังดำเนินอยู่ จ้างแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากโค-วิด19 เดินทางกลับจากมาเลเซีย ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างร้านอาหารต้มยำ จากหลายรัฐในมาเลเซีย ตอนนี้ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ มีความคืบหน้ากว่า 70 % ส่วนที่เหลือ เป็นการลงพืชปลูกเพิ่มโดยรอบ และการบำรุงหล่อเลี้ยง

"เป็นโอกาสที่ดีที่ที่น้องๆเข้ามาทำงานที่ฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นการจ้างงาน ฝึกอาชีพ เรียนรู้ที่ฟาร์ม สามารถนำกลับไปต่อยอดที่บ้าน สร้างงาน สร้างรายได้ และอาชีพ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19" ผจก.ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ กล่าวในที่สุด

นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

    ด้านนายสุชาติ เงินสุข ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี กล่าวว่า การจัดการฝึกอาชีพในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นการบรรเทาช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน แนะนำเรื่องอาชีพ การกลับไปทำงานในต่างประเทศ ช่องทาง และโอกาส การคัดเรื่องแรงงาน และการช่วยเหลือแรงงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน เป็นคนงานฟาร์มตัวอย่างฯ และประชาชนโดยรอบพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนอกจิก จ.ปัตตานี เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก สอดรับกับการทำงานด้านการเกษตรและฐานการประกอบอาชีพในอนาคต ระยะเวลาในการฝึกอบรม 8-12 มิถุนายน 2563 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

"การฝึกอาชีพให้ จะมี 2 ส่วน คือ สำรวจจากความต้องการแรงงานที่กลับจากมาเลเซีย ที่ต้องการฝึกอาชีพเสริม และผู้ที่กำลังว่างงาน ต้องการฝึกอาชีพ เรามีหลักสูตร ระยะสั้น 30 ชม. เช่นวันนี้ ฝึกซ่อมเครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก เน้นปฏิบัติ 80% ทฤษฎี 20% ฝึกจบครบชั่วโมงสามารถทำงานได้ และอีกส่วนฝึกอาชีพมาตรฐาน ได้รับใบรับรอง จะมีความเข้มข้นมากกว่า จบแล้วมีใบอนุญาต สามารถไปประกอบอาชีพได้ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน " ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี กล่าว

นายซานูดี สะแม ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพเสริมระยะสั้น สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก

ด้านนายซะนูดี สะแม ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น กล่าวว่า รู้สึกดีที่ได้มาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เคยทำงานที่ประเทศมาเลเซียมาก่อนร้านต้มยำ สนใจมาฝึกอาชีพวันนี้ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต

" คิดว่าจะไม่กลับไปทำงานที่มาเลเซีย เพราะมีต้นทุน และค่าใช้จ่ายสูง จะลองฝึกอาชีพที่นี่ พัฒนาตนเอง สู้ต่อไป" นายซานูดี กล่าว

ขอบคุณภาพกิจกรรม ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.น้ำดำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com