N News

กสทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซี.เอส.ปัตตานีอ.เมือง จ.ปัตตานี ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการประเมินงานด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย คณะวารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน เครือข่ายชาวไทยพุทธ มุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน เครือข่ายวิทยุโทรทัศน์ สื่อขับเคลื่อนด้วยเพจ อาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นกว่า 200 คน

     ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวเน้นย้ำวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ติดตามและประเมินผลการปฏิงาน รูปแบบการรับฟัง โดยการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็น สะท้อนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

    "ที่เลือกจังหวัดปัตตานี เพราะเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความหลากหลายทางเชื่อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เชื่อว่าเสียงสะท้อนของผู้ที่ร่วมงานที่หลากหลายครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น หลังจากเวทีรับฟังในวันนี้ คณะนักวิจัย คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะรวบรวม สรุปศึกษาและวิเคราะห์ จากที่รับฟังมา ทั้ง 5 จังหวัด 5  ภาค กลั่นออกมาให้เห็นผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

    เสนอต่อ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) เสนอต่อรัฐสภาเพื่อการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลักดันสู่นโยบายการปฏิบัติต่อไป" ดร.บัณฑิต กล่าวและว่า

แบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นใน 4 หัวข้อ และนำเสนอในเวทีใหญ่ 

หัวข้อในการรับฟังความคิดเห็น

1.สัญญาณ/การแพร่ภาพ

2.เนื้อหา

3.การกำกับดูแล/โฆษณาสินค้า

4.อื่นๆ การบริหาร การจัดการ

นายสมคิด นาคะพิสุทธิ์  ผอ.สำนักงาน กสทช. เขต 41 ยะลา  กล่าวแนะนำบทบาทของกสทช.

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ  กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) 

กล่าวสรุปและปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้านกิจการโทรทัศน์ ภาคใต้ ที่ จ.ปัตตานี

ภาพ/ข่าว

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com