N News

หัวหน้าสถานี และบุคลากร สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กรฯ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2565

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.อาทิตยา สมโลก หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี พร้อมด้วย บุคลากรสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับ นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ วิทยาเขตปัตตานี และแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2565

 

  นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ วิทยาเขตปัตตานี มีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ตลอดจนสร้างความร่วมมืออันดีกับเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ คอยแนะนำ ประสานงาน นักข่าว นักประชาสัมพันธ์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องเสมอมา อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวในช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา

ในโอกาสที่ (พี่หน่อย) นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไร เกษียณอายุราชการ ปี 2565 หัวหน้าสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี และบุคลากรสถานีฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิต และขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และการทำงาน ที่ผ่านมา พร้อมนำชมความก้าวหน้า พัฒนาการการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี โดยมี ดร.อาทิตยา สมโลก หัวหน้าสถานีฯ และบุคลากร ร่วมนำชม ภายในห้องส่งกระจายเสียง ห้องบันทึกเสียง และห้องไลฟ์ของสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattni

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com