N News

ศิลปกรรมสร้างสรรค์ สะท้อนคุณค่าแห่งวิถีชุมชนที่ตำบลอาเนาะรู

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ศิลปกรรมสร้างสรรค์ สะท้อนคุณค่าแห่งวิถีชุมชนที่ตำบลอาเนาะรู
คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดพื้นที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ตามความต้องการของชุมชนคลองช้าง ตำบลอาเนาะรู จังหวัดปัตตานี ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ความงดงามเรื่องวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตสู่ปัจจุบัน อาทิเช่น บ่อน้ำโบราณร้อยปี บ่อน้ำของคนในขุมชนที่ยังคงเก็บรักษา และใช้ประโยชน์ได้จนถึงปัจจุบัน
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรม ม.อ.ปัตตานี เปิดเผยว่า ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้มีแนวความคิด คือ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยชุมชนที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจน โดยชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อผาและสงบสุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับชุมชนต่างๆภายในตำบลยังมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในหลายพื้นที่ และควรได้รับการฟื้นฟูและเผยแพร่ให้ผูคนทั้งภายในและภายนอกได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
สำหรับ “บ่อน้ำโบราณ” ของชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญประการหนึ่ง ซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ร่วมของผู้คนทุกเชื้อสายได้มาใช้น้ำร่วมกันภายในชุมชน หรืออาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงสัมพันธภาพอันงดงามของวิถีความเป็นคนไทยในชายแดนใต้ ที่น่าประทับใจยิ่ง และจากสาระที่กล่าวมานั้นส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงเกิดความคิดที่จะสะท้อนภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่านี้ผ่านผลงานศิลปกรรม นำเสนอภาพผู้หญิงมุสลิมเดินทางไปตักน้ำจากบ่อน้ำโบราณเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยเทคนิคเหล็กดัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพผลงานศิลปกรรมชิ้นนี้ได้แสดงถึงวิถีประวัติศาสตร์ของคนภายในชุมชน อีกทั้งจะเป็นจุดสำคัญให้นักท่องเที่ยวรวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
 
#สร้างสรรค์ผลงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมาก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
เสาวณีย์ ดาโอะ
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com