N News

ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี เป็นสื่อกลาง ประสาน รับมอบ-ส่งต่อ ดูแลให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านตรวจฯ จ.ปัตตานี สู้ภัย Covid -19

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

      เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อ.ปัตตานี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ม.อ.ปัตตานี ในนาม "ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี" ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานด่านหน้า แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย PSU สู้ภัย Covid -19 หน้ากาก Face Shield เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ ด่านตรวจ/จุดคัดกรองประชาชน ตามมาตรการ Covid -19 ทั้งเส้นทางภายในอำเภอ ระหว่างอำเภอ และพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอ กับจังหวัดใกล้เคียง เส้นทาง สาย 1(ด่านนิคม และป่าชิง) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  สาย 2 (ด่านเกาะหม้อแกง) (ฝั่งขาออก) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี สาย 3 (ด่านสายบุรี)( ด่านป่าไหม้ และปลักแตน) อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

     ทั้งนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี ได้รับทราบถึงความต้องการ อุปกรณ์ที่เอื้อในการทำงาน และช่วยเหลือสนับสนุน พบว่า บางอย่างยังขาดอยู่ เช่น ถุงมือที่จะต้องใช้ตรวจคัดกรองประชาชนผ่านเข้า-ออก พื้นที่ทุกวัน ชุดป้องกันเชื้อไวรัส ที่ต้องใช้ และเปลี่ยนทุกวัน จำนวนประชาชนที่มากในการผ่าน และต้องตรวจคัดกรอง รวมทั้งความจำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19

     "ขอฝากให้ประชาชนลดการเดินทาง ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าเพิ่งผ่านเข้า-ออก ในช่วงเวลานี้ เพราะมีความเสี่ยงมาก ที่จะแพร่กระจายเชื้อไวรัส และยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติ ณ ด่านตรวจ/คัดกรอง ก่อนออกจากจังหวัด หรือ กลับเข้ามาในจังหวัดอีกครั้ง ก็ต้องผ่านด่าน และตรวจคัดกรองใหม่ทุกครั้ง แต่ละวันยังมีการเดินทางมากทั้งรถบรรทุก ขนส่ง สินค้า และประชาชน คำว่าเดินทางที่ "จำเป็น" ประชาชนยังคิดว่าการเดินทางของตนนั้นจำเป็นต้องผ่าน ต้องมีใบรับรองความจำเป็น หรือ แสดงเอกสาร ว่าจำเป็นต้องผ่านออกไป และนายด่านจะเป็นผู้พิจารณาให้ผ่านหรือไม่ อีกครั้ง" ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ ด่านตรวจเกาะหม้อแกง /จุดคัดกรอง (ขาออก) บ.เกาะหม้อแกง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานีกล่าว

    "ขอบคุณที่ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  ม.อ.ปัตตานี มาเยี่ยมให้กำลังใจ แม้ไม่ใช่หน่วยงานของสาธารณสุขโดยตรง อุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับในวันนี้

จำเป็น และสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ปฏิบัติงาน เพื่อการตรวจคัดกรองประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 ต่อไป

ตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจคัดกรอง (ขาออก) บ.เกาะหม้อแกง ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวในที่สุด

     ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวว่า บทบาทของศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ม.อ.ปัตตานี แบบไม่เป็นทางการ เพื่อภารกิจสำคัญในสถานการณ์เร่งด้วยและวิกฤต ขับเคลื่อนงานต่างๆอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19

     "ศูนย์อาสาฯ มุ่งทำงานสนับสนุนและช่วยเหลือผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) เป็นหลัก รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาได้จัดมอบหน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Sheild และอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด่านหน้าของเจ้าหน้าที่ ระดับพื้นที่/ชุมชน รวมทั้งหน่วยกำลังเจ้าหน้าที่ รวมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ที่ผ่านมาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจ/จุดคัดกรอง ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ อ.สายบุรี อ.ไม้แก่น และ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี " รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวและว่า

     ทั้งนี้ ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม.อ.ปัตตานี ทำงานขับเคลื่อนภายใต้กรอบงาน 7 วาระ ได้แก่ งานสำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนให้การช่วยเหลือสนับสนุน งานการออกแบบ/ตัดเย็บหน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน PPE และอุปกรณ์ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส Covid -19 การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง กิจกรรมกาาระดมทุน การผลิตเจล/สเปรย์ แอลกอฮอล์ และสารทดแทนในการฆ่าเชื้อ และงานระบบฐานข้อมูล

(ดร.บดินทร์ แวลาเตะ (คนกลาง) รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อ.ปัตตานี)

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

ขอบคุณภาพ

ศูนย์อาสาลูกพระบิดา ม..ปัตตานี

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com