N News

ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรม “ภัทรมหาราชสดุดี” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรม “ภัทรมหาราชสดุดี” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กิจกรรมภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน จากนั้นภายในหอประชุม ผู้เข้าร่วมพิธีรับชมVTR พระราชประวัติ และประมวลภาพกิจกรรมเพื่อรัชกาลที่ 9 ตลอดปี 2560 ของม.อ.ปัตตานี พิธีถวายพานดอกไม้สักการะจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 18 หน่วยงานได้แก่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สำนักวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ.ปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี และรองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พร้อมทีมผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี อ่านกลอนสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะเนาะ ยูเด็น

บำบวงแด่ดวงแก้ว

ณ สิบสามตุลาคมเหมือนล่มโลก           น้ำตาโศกซกรายราวสายสินธุ์

ดุสิตสรวงทวงพระนวมินทร์                   จึงมืดดินมัวฟ้าน้ำตาบัง

สูญสิ้นพระสุรเสียงเพียงมนตร์ทิพย์        แผ่วกระซิบพระดำริผลิความหวัง

สิ้นรอยยาตรพระบาทย่างสร้างพลัง        สิ้นกระทั่งพระหัตถ์โบกปัดโศกคลาย

พระดั่งแก้วกับใจไทยตระหนัก                พระไตรลักษณ์ควักไปน่าใจหาย

จึงเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวอย่างเดียวดาย  เสียดายสายพระเมตตาประชาไทย

แล้งพิรุณอำมฤตวิศิษฏ์วิเศษ                   โปรยปกเกศเกล้าราษฎร์อนาถไฉน

ยิ่งเนิ่นกาลนานเวลายิ่งอาลัย                  เจียนหัวใจทวยราษฎร์จะขาดแล้ว

บัวดวงใจไทยวางต่างเครื่องหอม            ประณตน้อมบำบวงแด่ดวงแก้ว

พระปัญญาบารมีที่เพริศแพร้ว                  โปรดชี้แนวช่วยนำคลองธรรมเทอญ

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจตราบกาลนิรันดร์

จากนั้นนายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำกล่าวคำสัจวาจาและคำปฏิญาณว่า “ข้าพเจ้า จะเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชน ชาวไทย ข้าพเจ้า จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสุข รู้รักสามัคคี ข้าพเจ้า จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ ที่ได้เคยพระราชทานไว้ เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ตลอดไป”

จากนั้นผู้ร่วมในพิธี สงบนิ่งรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 59 วินาที และร่วมขับร้องเพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี นำขับร้องโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ช่วงเที่ยง ณ ศาลาละหมาด วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี อาจารย์อุสมาน ราษฎร์นิยม ปาฐกถาธรรม หัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ต่อมนุษยชาติ” กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานีว่า พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้มีพระราชกรณียกิจมีมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทย พี่น้องมุสลิมได้แบ่งเป็นด้านต่างๆเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ด้านศาสนบัญญัติ ได้ทรงรับสั่งให้จุฬาราชมนตรีในขณะนั้น คือ อาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์ เป็นผู้แปลคัมภีร์อัลกุรอ่านจากภาษาอาหรับให้เป็นภาษาไทย โยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2507-2509 รวมเกือบ 2 ปี ทำให้ พี่น้องมุสลิมได้มีโอกาสได้ศึกษาศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง พระองค์ท่านได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องศาสนา พร้อมกันนั้นได้ทรงศึกษาคัมภีร์อัลกุรอ่านด้วยพระองค์ท่านเอง และได้ศึกษาเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม พระองค์จึงเข้าใจศาสนาอิสลามอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งมาก ด้านศาสนบุคคล ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้จุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมทั้งดาโต๊ะยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงปัจจุบัน

ด้านศาสนศาสนา ได้ทรงพระราชดำเนินไปเยี่ยมมัสยิดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชาแดนภาคใต้เป็นประจำเมื่อก่อนหน้านี้ ให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น หรือ คณะกรรมการมัสยิดเป็นประจำ ด้านศาสนสมบัติ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงซื้อที่ดินและมอบให้สัปบุรุษไปสร้างมัสยิด เช่น มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มัสยิดที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ส่วนเรื่องกฎหมาย ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการตรากฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง “พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องกิจการมัสยิด หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการศาสนาอิสลามในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่ง พระองค์ท่านนั้นมีบุญคุณกับพวกเรามากมายเป็นล้นพ้น เราเองต้องร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปาฐกถาธรรมในวันนี้ ได้เชิญชวนให้ผู้ที่มาละหมาดได้มีจิตสำนึก ยึดถือปฏิบัติเป็นมุสลิมที่ดี เป็นพลเมืองดี เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตอาสาในการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดต่อไป”อาจารย์อุสมาน กล่าว

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com