ข่าวเด่นประจำวัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ปัตตานี จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมที่ 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ จ.ปัตตานี ปีงบประมาณ 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ปัตตานี จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ จ.ปัตตานี ปีงบประมาณ 2567

      วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวติดตามบรรยากาศการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ ตามแผนงานโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน จ.ปัตตานี ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ปัตตานี วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างเสริมความเป็นพลเมือง กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิอย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำและชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมปลูกจิตสำนึทางการเมือง

นายกำธร ทองขุนดำ

 ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ จ.ปัตตานี

  ภาคเช้า บรรยายพิเศษ "บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา" โดย นายกำธร ทองขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.ปัตตานี "ขั้นตอน กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิ วิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ข้อห้ามอละการแนะนำตัว วิทยากรโดย ดาบตำรวจกล้า ตระกูลกำจาย หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนฯ ภาคบ่าย เป็นการสาธิตขั้นตอนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

     ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า จ.ปัตตานี มีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา จำนวนทั้งสิ้น 394 คน ครบทุกกลุ่มอาชีพ โดย อ.เมืองปัตตานี มีผู้สมัครมากที่สุด ส่วน อ.หนอกจิก มีผู้สมัครน้อยที่สุด โดยมีวิธีและขั่นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แบ่งเป็นระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ในส่วนของ จ.ปัตตานี จะมีการประกาศรายชื่อของผู้สมัครในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 สามารถดูรายชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น ฉลาดเลือก Smart Vote

 

 

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ .ปัตตานี

รายงาน

 

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com