ข่าวเด่นประจำวัน

ติวเข้มดีเจประชาธิปไตย จ.ปัตตานี พร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการจัดรายการพิเศษเกาะติดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปัตตานี ปี 2566

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ติวเข้มดีเจประชาธิปไตย จ.ปัตตานี พร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการจัดรายการพิเศษเกาะติดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปัตตานี ปี 2566

       วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวติดตามการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี โดยมีนายกำธร ทองขุนดำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม และมีเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยจังหวัดปัตตานีที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดีเจประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ภาคใต้ เข้ารับฟังการชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวที่ถูกต้อง และรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวปัตตานีออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปัตตานี ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ประชาชนมีชื่อ

นายกำธร ทองขุนดำ

ผอ.การเลือกตั้งประจำ จ.ปัตตานี

       การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญ ในการกำหนดอนาคตประเทศชาติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ที่จะต้องออกไปทำหน้าที่ของตนในการเลือกบุคคลที่เป็นผู้แทน เพื่อไปทำหน้าที่แทนตนในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและดูแลสุขทุกข์ของประชาชน รวมทั้งการบริหารงบประมาณของประเทศชาติ

       การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

บัตรสีม่วง บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เลือกผู้สมัครที่เรารัก ให้เป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งของเรา

บัตรสีเขียว บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมืองที่เราชอบเข้าสภา

       หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

-บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

-หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์

-บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

       ขั้นตอนการลงคะแนน

1.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง

2.ยื่นหลักฐานแสดงตน บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

3.รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ หรือ พิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง  2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

4.เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องทำเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครได้ 1 คน เลือกพรรคการเมืองได้หนึ่งพรรค หากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัคร หรือ พรรคการเมืองใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่อง "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด" หรือ "ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด"

5. นำบัตรที่พับเรียบร้อยแล้ว หย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้งแบบัญชีรายชื่อ หย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

#ไทยโหวต ชาวปัตตานีพร้อมใช้สิทธิ

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

#ติดตามรายการพิเศษเกาะติดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปัตตานี ปี 2566 รายงานสดจากหน่วยเลือกตั้ง ทางเพจสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

 

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

รายงาน

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com